Inkoopbeleid CZ: minimaal 65% nieuwe cliënten

Inkoopbeleid CZ: minimaal 65% nieuwe cliënten

06-07-2022 Print

We krijgen veel vragen van leden over het inkoopbeleid van CZ. 

Hierin staat namelijk het volgende opgenomen: “De vrijgevestigde praktijk zet de overeengekomen behandeluren voor minimaal 65% in voor nieuwe cliënten (met uitzondering van de psychiateruren). Dit is op basis van nacalculatie en hoor/wederhoor door CZ groep te beoordelen.”

Ook in de vragenlijst van CZ die recentelijk is gepubliceerd, staat de volgende vraag geformuleerd: “Zet u de overeengekomen behandeluren voor minimaal 65% in voor nieuwe cliënten? Dit is op basis van nacalculatie en hoor/wederhoor, door CZ Groep te beoordelen, met uitzondering van de psychiateruren.”

Wij zijn erg schrokken van deze eis en zijn hierover in contact getreden met CZ.

Reactie CZ 

Een eerste reactie van CZ was:

“Wij definiëren een nieuwe cliënt als volgt:

Een nieuwe cliënt is een cliënt die in het voorgaande jaar geen GGZ behandeling heeft gehad voor dezelfde stoornis bij dezelfde praktijk.

Het percentage nieuwe cliënten hebben wij vastgesteld op basis van historische data en deze vervolgens ruim genomen in het voordeel van de praktijken. Daarnaast geldt ook hiervoor dat wij een mogelijke overschrijding van deze norm niet direct terugvorderen maar, zoals gebruikelijk, hoor- wederhoor toepassen. Bij een hoor-wederhoor fase gaat CZ met de betreffende aanbieder in gesprek. In dit gesprek kunnen ook de situaties als bijvoorbeeld; zwaardere behandeling dan verwacht, zwangerschap enz. worden besproken. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar de historie van de praktijk zelf of 2023 in lijn is met eerdere jaren.

Tenslotte wil ik nog graag benadrukken dat wij geen ontmoedigingsbeleid voeren in de contractering van bestaande vrijgevestigde zorgaanbieders.”

We zijn er nog niet gerust op

We (de LVVP) hebben vervolgens nogmaals ons ongenoegen geuit en CZ uitleg gegeven waarom deze eis echt onwerkbaar is.

  • De belofte van hoor en wederhoor is voor de leden van de LVVP helemaal niet geruststellend; woorden geven namelijk onvoldoende comfort. Vrijgevestigden komen heel moeilijk in gesprek met een zorgverzekeraar. Daarbij is de helpdesk van een verzekeraar vaak slecht geïnformeerd, waardoor er slechts standaard antwoorden worden gegeven. Hoor en wederhoor liggen dan ook nauwelijks in het bereik van een vrijgevestigde.
  • Er zijn nu eenmaal cliënten die langdurig in behandeling komen, waardoor een therapeut dan niet veel nieuwe cliënten kan aannemen. Behandelingen mogen natuurlijk/echter niet zomaar worden afgekapt. In de gb-ggz zijn de behandeltrajecten al langer geworden, doordat de “lichtste” cliënten bij de POH worden behandeld. In de g-ggz komt het helemaal vaak voor dat trajecten langer duren dan een jaar.
  • We zijn benieuwd hoe CZ die 65% heeft vastgesteld. Met name in de g-ggz van een vrijgevestigde zorgaanbieder, kunnen deze percentages nl. erg verschillen. We vragen ons ook af hoe CZ dan omgaat met een praktijk met een historie van veel langdurige behandelingen.
  • CZ geeft aan dat een nieuwe cliënt een cliënt is die in het voorgaande jaar geen GGZ behandeling heeft gehad voor dezelfde stoornis bij dezelfde praktijk. Hoe zit het dan met recidive? Mogen cliënten dan niet meer een jaar later door dezelfde behandelaar worden behandeld? En gaan cliënten dan hun zorgvraag uitstellen met alle gevolgen van dien?
  • De zorgvraagtypering is natuurlijk nog niet uitgekristalliseerd. Het is jammer dat CZ (nu al) deze contractvoorwaarde wil gaan opnemen in haar overeenkomst.

 

Leden hebben in groten getale laten weten dat zij zich zorgen maken over deze eis van CZ, omdat zij zich ervan bewust zijn niet aan deze eis te kunnen voldoen. Het bedrijfsrisico van terugvorderingen is dan levensgroot.

Helaas kan de LVVP u hierin voorlopig geen geruststelling geven. Wij blijven echter met CZ hierover in gesprek.

 

Ook interessant

VG Digitaal: corresponderen met hulp van uw epd

Een mooie service die u de gelegenheid biedt om kosteloos hulp te krijgen bij het optimaal gebruik van uw epd.

Lees meer

Ria Mous gekozen tot nieuwe voorzitter van de LVVP

Ria Mous volgt Hans Kamsma op, die eerder dit jaar zijn vertrek aankondigde.

Lees meer