Invoering kwaliteitsstatuut versie 3.0 op aandringen LVVP uitgesteld naar 1 juli 2022

Invoering kwaliteitsstatuut versie 3.0 op aandringen LVVP uitgesteld naar 1 juli 2022

15-04-2021 Print

In een eerdere nieuwsbrief schreven we over de administratieve chaos die zou ontstaan als het nieuwe model Landelijk Kwaliteitsstatuut 3.0 (LKS) met ingang van 1 januari 2022 ingevoerd moet zijn. Daarom heeft de LVVP partijen dringend en aanhoudend opgeroepen om de invoering een jaar uit te stellen. Wij zijn blij u te kunnen melden dat aan deze oproep gehoor is gegeven.

Nieuwe afspraak: invoering LKS versie 3.0 op 1 juli 2022
De landelijke afspraak was dat uiterlijk per 1 september 2021 alle zorgaanbieders beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 2.0, terwijl bijna alle aanbieders nu nog beschikken over een kwaliteitsstatuut versie 1.0. Versie 2.0 is nooit landelijk uitgerold, omdat we wisten dat versie 3.0 er al bijna aankwam en iedereen privé en professioneel maximaal werd uitgedaagd door het coronavirus. Op 1 januari 2022 zouden dan de versies 1.0 en 2.0 van het kwaliteitsstatuut vervallen. En dat in een jaar waarin zorgaanbieders ook druk bezig zijn om zich voor te bereiden op het zorgprestatiemodel.

Na de dringende oproep van de LVVP vervalt deze afspraak en is er een nieuwe afspraak gemaakt, waarbij de zorginkoop voor 2023 als richtpunt is genomen. Versie 3.0 van het kwaliteitsstatuut wordt ingevoerd op 1 juli 2022. Vóór die datum moet u dus een nieuw kwaliteitsstatuut ingevuld hebben. De kwaliteitsstatuten 1.0 en 2.0 blijven tot en met 31 december 2022 geldig voor het declareren van zorg.

Voor de geldigheid van een kwaliteitsstatuut betekent dat het volgende:

 • tot 1 oktober 2021 wordt gewerkt aan de aanpassing van de website ggzkwaliteitsstatuut.nl om deze voor te bereiden op de verwerking van LKS versie 3.0
 • tot 1 juli 2022 kunnen zorgaanbieders het KS versie 3.0 uploaden bij Mediquest
 • tot 1 september 2022 vindt controle, eventueel correctie en goedkeuring door Mediquest plaats
 • vanaf 1 september 2022 beschikt iedere zorgaanbieder over een goedgekeurd KS 3.0 ten behoeve van de zorg inkoop 2023
 • declaratie van zorg is mogelijk met een geldig KS 2.0 dan wel KS 1.0 tot en met uiterlijk 31 december 2022
 • vanaf 1 januari 2023 vervalt de geldigheid van het KS 2.0 dan wel KS 1.0
 • nieuwe zorgaanbieders vullen vanaf nu direct het KS versie 2.0 in. Zodra KS versie 3.0 in het portaal beschikbaar is, wordt door nieuwe aanbieders dit format ingevuld.

 

Bij het vernieuwen van een kwaliteitsstatuut op de website wordt reeds bekende informatie uit voorgaande ingevulde formats zo veel mogelijk overgenomen.

Wat betekent concreet dit voor u?

 • Heeft u nu nog geen kwaliteitsstatuut en wilt u wel zorg gaan leveren en declareren? Zorg dat dat u zo snel mogelijk een kwaliteitsstatuut invult en indient (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl) . Dit zal op dit moment kwaliteitsstatuut versie 2.0 zijn. Alleen als u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft, zullen zorgverzekeraars uw declaratie in behandeling nemen.
 • Heeft u nu een kwaliteitsstatuut 1.0? Dan dient u voor 1 juli 2022 een nieuw kwaliteitsstatuut 3.0 in te vullen en te laten goedkeuren. U kunt kwaliteitsstatuut 2.0 overslaan en meteen versie 3.0 invullen, tenzij u vóór het moment dat het format voor versie 3.0 gereed is wijzigingen wilt aanbrengen in uw kwaliteitsstatuut. In dat geval krijgt u via ggzkwaliteitsstatuut.nl automatisch versie 2.0 aangeboden.
 • Heeft u nu een kwaliteitsstatuut 2.0? Dan dient u voor 1 juli 2022 een nieuw kwaliteitsstatuut 3.0 in te vullen. Tot 1 september 2022 vindt controle, eventueel correctie en goedkeuring door Mediquest plaats. Zodat u vanaf 1 september 2022 beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 3.0 ten behoeve van de zorginkoop 2023.
 • Gaat u voor 31 december 2022 stoppen met uw praktijk en sluit u geen contracten meer voor 2023? Dan hoeft u niets te doen. Kwaliteitsstatuut versie 1.0 en Kwaliteitsstatuut versie 2.0 blijven geldig tot en met 31 december 2022 voor het declareren van zorg.

 

Wat kunt u nu al doen?
U kunt nu nog niets doen. Eerst moeten de formats voor het nieuwe landelijk kwaliteitsstatuut versie 3.0 ingebouwd worden op de website ggzkwaliteitsstatuut.nl. Dit is naar verwachting per oktober 2021 gereed. Zodra dit klaar is, zullen wij u berichten dat u vanaf dat moment uw nieuwe kwaliteitsstatuut kunt invullen en uploaden.

Ook interessant

Chris Nas: nieuwe beleidsmedewerker bij de LVVP

Vanaf 1 april 2021 werkt Chris Nas als beleidsmedewerker bij het bureau van de LVVP. Graag stelt hij zich aan

Lees meer

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik

De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld.

Lees meer