Kijk nu het LVVP-webinar over simulatie zorgprestatiemodel terug

Kijk nu het LVVP-webinar over simulatie zorgprestatiemodel terug

09-06-2021 Print

Op 1 januari 2022 is het zover: dan is het nieuwe zorgprestatiemodel van kracht, de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ggz – dus zowel voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) alsook voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz). Voor vrijgevestigden is een belangrijke vraag wat dit in financiële zin voor de praktijk gaat betekenen. De LVVP ontwikkelde hiervoor een simulatietool met tarievenlijst (Mijn LVVP, alleen voor leden). Om geïnteresseerden te helpen bij het uitvoeren van de simulatie, organiseerde de LVVP een webinar. Kijk nu het webinar terug en leer hoe het zorgprestatiemodel werkt en hoe u de financiële impact berekent op uw praktijk. NB: op het moment van uitzenden was nog niet bekend dat de NZa de tariefbeschikking zou intrekken.

Oproep: wacht niet met simuleren!
Heeft u nog geen simulatie uitgevoerd? Dan roepen we u op om dat wel te doen en daar niet mee te wachten totdat de nieuwe tarieven bekend zijn. Hoe eerder u vertrouwd raakt met het zorgprestatiemodel en hoe eerder u (en de LVVP) zicht heeft op de mogelijke financiële impact, hoe beter. Als de nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd wordt -wat op het moment van schrijven nog niet het geval is-, zal de LVVP een instructie maken hoe u uw ingevoerde gegevens eenvoudig kunt kopiëren naar de aangepaste simulatietool. U hoeft dan niet opnieuw alle gegevens in te voeren. Het werk dat u al gedaan heeft, is dus zeker niet voor niets!

Ook interessant

NZa trekt definitieve tariefbeschikking zorgprestatiemodel in

De LVVP constateert dat het proces van de totstandkoming van de tarieven niet transparant is verlopen.

Lees meer

Dubbel eigen risico in het zorgprestatiemodel

Informeer patiënten wiens behandeling over de grens van het kalenderjaar heengaat, hier zo snel mogelijk over.

Lees meer