Kwaliteitsstatuut: administratieve chaos dreigt

Kwaliteitsstatuut: administratieve chaos dreigt

04-03-2021 Print

Recent is op basis van doorzettingsmacht een nieuw model kwaliteitsstatuut ggz (V3) in het register van het Zorginstituut opgenomen. Daarbij is ook het nieuwe format voor vrijgevestigden beschreven. Dit format moet volgens het register per 1 januari 2022 geïmplementeerd zijn. Dit betekent concreet dat alle BIG-geregistreerde zorgverleners in de ggz per die datum het nieuwe format moeten hebben ingevuld én dat zij daarnaar moeten handelen. Er zijn echter nog te veel onduidelijkheden, waardoor invoering per 1 januari 2022 tot een administratieve chaos zal leiden. Daarom roept de LVVP partijen op om de invoering een jaar uit te stellen.

Onmogelijke situatie
Eerder schreven wij in deze nieuwsbrief dat de LVVP nog bezig was met het analyseren van dit nieuwe kwaliteitsstatuut en dat wij later met een inhoudelijke reactie zouden komen. Inmiddels hebben wij het nieuwe kwaliteitsstatuut, dat met doorzettingsmacht door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut is opgesteld, zorgvuldig bestudeerd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met ingang van 1 januari 2022 een onmogelijke situatie zal ontstaan. Daarom roepen wij partijen op om gezamenlijk tot een oplossing te komen om te voorkómen dat er volgend jaar chaos gaat ontstaan.

Wat is het probleem?
Op dit moment zijn er twee versies van het format kwaliteitsstatuut die rechtsgeldig zijn tot en met 31 december 2021:

  • versie 1 (V1) die nog geldig is tot en met 31 december 2021 en dat daarna vervalt;
  • versie 2 (V2) die nu van kracht is, als een nieuwe zorgaanbieder een nieuw kwaliteitsstatuut aanmaakt of wanneer een zorgaanbieder zijn bestaande kwaliteitsstatuut aanpast.

 

Versie 1 is in 2020 in het portaal dus vervangen door versie 2. Beide versies zijn nog wel rechtsgeldig, omdat landelijke partijen een termijn hadden afgesproken voor de overgang van versie 1 naar versie 2. Deze overgangstermijn duurt tot en met 31 december 2021.

In 2020 werd echter ook duidelijk dat er een versie 3 van het kwaliteitsstatuut aan zat te komen:

  • versie 3 (V3) die met doorzettingsmacht van Zorginstituut Nederland is opgesteld.

 

Omdat deze versie 3 met ingang van 1 januari 2022 zou gaan gelden, hebben partijen landelijk besloten om zorgaanbieders niet actief te gaan benaderen voor het omzetten van het kwaliteitsstatuut van versie 1 naar versie 2. Het veld was in 2020 immers volledig overbelast door de coronacrisis. Bovendien is het een onnodige administratieve handeling om vele duizenden hulpverleners een kwaliteitsstatuut te laten vervangen terwijl beide versies op 1 januari 2022 alweer achterhaald zullen zijn.

Nu staat dus versie 3 voor de deur. Echter, er zijn zoveel zaken in versie 3 niet uitgewerkt, dat vooralsnog niet kan worden gestart met het inbouwen van het format in de portal van het kwaliteitsstatuut. Mochten partijen snel overeenstemming bereiken over de onduidelijkheden, dan zal versie 3 van het kwaliteitsstatuut pas op zijn vroegst in oktober/november van 2021 gereed zijn voor gebruik. In een heel kort tijdsbestek van hooguit twee maanden moeten álle aanbieders dan een nieuw kwaliteitsstatuut klaar hebben staan. Iedereen die verstand heeft van massacommunicatie, weet dat dit simpelweg niet haalbaar is.

Wat is de oplossing?
De LVVP gaat in dit artikel niet in op de inhoudelijke gebreken van versie 3 van het kwaliteitsstatuut, die met doorzettingsmacht is opgenomen in het Register. Wel wijzen wij alle betrokkenen nadrukkelijk op de chaotische situatie die dreigt te ontstaan als bestuurders van de tripartite partijen (dat wil zeggen vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) nu geen wijs besluit nemen.

Los van alle meningsverschillen die er tussen partijen zijn over het nieuwe kwaliteitsstatuut, moet vastgesteld worden dat er nu nog te veel open eindjes zijn in versie 3 van het kwaliteitsstatuut. De LVVP roept daarom de partijen op om de invoering van versie 3 van het kwaliteitsstatuut uit te stellen tot 1 januari 2023. Daarbij moet dan ook het besluit worden genomen om versie 1 en versie 2 van het kwaliteitsstatuut rechtsgeldig te laten blijven tot 1 januari 2023.

Alléén op deze manier ontstaat er na 1 januari 2022 geen administratieve chaos, waarin declaraties niet kunnen worden uitbetaald.

Ook interessant

Vooraankondiging webinars over het zorgprestatiemodel

De drie webinars zijn in april en mei. Ook is de conceptindeling zorgprestaties en settings gepubliceerd.

Lees meer

LVVP start helpdesk zorgprestatiemodel voor vrijgevestigde ggz-professionals

Heeft u een vraag over het zorgprestatiemodel? Stel deze dan aan de helpdesk van de LVVP over het zorgprestati

Lees meer