Kwaliteitsstatuut: download en bewaar uw oude versies!

Kwaliteitsstatuut: download en bewaar uw oude versies!

24-11-2022 Print

Per 1 juli 2022 dienen alle zorgaanbieders die zorg leveren onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) een kwaliteitsstatuut versie 3.0 hebben. Heeft u dit nog niet? Kom dan meteen in actie! Vanaf 1 januari 2023 mag u zonder een goedgekeurd kwaliteitsstatuut versie 3.0 geen zorg leveren in de Zvw én u mag geen declaraties meer indienen bij zorgverzekeraars of patiënten. De oudere versies het kwaliteitsstatuut (pdf, versie 1 en versie 2) zijn niet meer geldig. Heeft u nog pdf-versie of een versie 1.0 online staan? Download deze dan zo spoedig mogelijk.

Oudere versies van uw kwaliteitsstatuut worden in januari 2023 verwijderd uit Mediquest
In januari 2023 worden alle kwaliteitsstatuten in pdf-formaat én alle kwaliteitsstatuten versie 1.0 verwijderd uit de database van Mediquest. Het gaat namelijk hier om persoonsgegevens die volgens de AVG maar gedurende een beperkte tijd mogen worden bewaard. De versies 2.0 (per 1 januari 2023 verouderd) en 3.0 (de actuele versie) blijven wel bewaard.

Download oudere versies van uw kwaliteitsstatuut en bewaar deze
Voor materiële controles van zorgverzekeraars en klachten en geschillen is het belangrijk dat u beschikt over uw eerder goedgekeurde kwaliteitsstatuten. U heeft zorg geleverd en gedeclareerd en u zult dus ook zelf moeten kunnen aantonen dat u zorg geleverd heeft volgens het (destijds geldende) kwaliteitsstatuut en dat uw declaraties rechtmatig waren. Aan de datum op het kwaliteitsstatuut kunt u zien wanneer deze geldig was.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de oudere versies (pdf en versie 1.0)! Als u deze nog niet in uw eigen archief heeft, download deze dan zo snel mogelijk.

Ook verouderde accounts worden verwijderd
Accounts in Mediquest waarbij geen kwaliteitsstatuut is aangemaakt of waarbij de versies door verjaring zijn verwijderd EN die gedurende de laatste 12 maanden niet online/actief zijn geweest, worden ook verwijderd.

Nog geen kwaliteitsstatuut 3.0? Onderneem dan direct actie!
Levert u zorg onder de Zorgverzekeringswet en heeft u nog geen kwaliteitsstatuut versie 3.0? Pas dan alsnog zo snel mogelijk uw kwaliteitsstatuut aan! Heeft u dit voor 31 december 2022 niet gedaan, dan kunt u in 2023 niet meer declareren! Ook als u geen contracten sluit met zorgverzekeraars is dit op u van toepassing, aangezien dit wetgeving betreft. Weten hoe u uw kwaliteitsstatuut moet aanpassen? Bekijk dan de nieuwsflits van 1 juli 2022. Hier treft u ook de handleiding van de LVVP aan.

Ook interessant

LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

In onze position paper gaan we onder andere in op de teloorgang van de zuivere restitutiepolis.

Lees meer

Uiterste datum aanleveren wachttijden opgeschoven naar 30 november 2022

Meer informatie over het aanleveren van de wachttijden vindt u in de informatiekaart van de NZa.

Lees meer