Landelijk kwaliteitsstatuut: invulformats blijven geldig tot 1 juli 2022

Landelijk kwaliteitsstatuut: invulformats blijven geldig tot 1 juli 2022

29-11-2021 Print

De kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft besloten de geldigheid van de invulformats behorende bij het Landelijk Kwaliteitsstatuut met een half jaar te verlengen. Dat betekent concreet dat de versie die u nu van uw kwaliteitsstatuut heeft, geldig blijft tot en met 30 juni 2022.

Uiterlijk op 1 juli 2022 dient u een nieuw goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben, dat is gebaseerd op het nieuwe format behorende bij het LKS. De nieuwe formats komen binnenkort beschikbaar op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Vanaf dat moment kunt u zelf uw format aanpassen. De antwoorden op de vragen die uit de vorige versie van het kwaliteitsstatuut zijn overgenomen, zullen automatisch in het nieuwe format ingelezen worden. Dit scheelt u tijd en energie bij het invullen van het nieuwe format. De LVVP zal voor de leden een instructie maken die u de helpende hand biedt bij het invullen van het nieuwe format.

Ook interessant

Brief CZ over machtigingsvereiste alleen bedoeld voor ONgecontracteerden

Deze brief was niet bedoeld voor de gecontracteerde zorgaanbieders , maar wel voor de ongecontracteerde zorgaa

Lees meer

Nieuwe versie LVVP-contractenoverzicht online

Op 25-11-21 is weer een nieuwe versie gepubliceerd. Van CZ hebben we een aanvulling over keten-dbc's gekregen.

Lees meer