Lever een bijdrage aan goed onderbouwde tarieven voor vrijgevestigden

Lever een bijdrage aan goed onderbouwde tarieven voor vrijgevestigden

21-12-2023 Print

In 2024 doet de NZa een uitgebreid kostenonderzoek onder vrijgevestigde praktijken. Doel van het onderzoek: goed onderbouwde tarieven middels een uitvraag die zo min mogelijk tijd kost. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. De LVVP stelt aan haar leden een vergoeding beschikbaar. Helpt u mee?

Waarom is uw hulp nodig?
De vorige keer dat de NZa een uitgebreid kostenonderzoek deed (2018), kostte dit onze leden heel veel tijd. De LVVP is daarom, samen met de afdeling zelfstandige psychiaters van de NVvP, met de NZa in gesprek gegaan om er voor te zorgen dat de komende uitvraag:

 • (1) eenvoudiger in te vullen is;
 • (2) het invullen daardoor minder tijd kost;
 • 3) de uitkomsten leiden tot kostendekkende tarieven.

 

Wie zoeken we?
Onze ideale testgroep bestaat uit praktijkhouders die 2 – 3 dagen per week volwassenen behandelen:

 • 2 of 3 solisten met verschillende beroepen (gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog);
 • een groepspraktijk met praktijkmedewerkers op zzp-basis en/of in loondienst;
 • een praktijk met opleidelingen is ook heel erg welkom;
 • ten minste 1 praktijk die naast het zorgprestatiemodel ook andere inkomsten heeft (jeugd, onderwijs, coaching).

 

Het maakt daarbij niet uit of u/de praktijk werkt met of zonder contracten met zorgverzekeraars.

Wat gaat u doen?
Voor het kostenonderzoek maakt de NZa een uitvraagsjabloon en een invulinstructie. Deze zijn in januari 2024 in concept klaar. In februari willen we graag feedback op het invulsjabloon en de instructie:

 • Is de invulinstructie duidelijk?
 • Zijn de omschrijvingen in het invulsjabloon duidelijk?
 • Zijn de gevraagde gegevens eenvoudig uit uw eigen administratie te halen?
 • Zo niet, wat is dan een alternatief om dat eenvoudiger te maken?

 

Bij deze test hoeft u dus niet het uitvraagsjabloon in te vullen met cijfers uit uw praktijk.

U ontvangt de twee documenten in week 3 of week 4 van 2024. U kunt deze dan zelf op een geschikt moment doornemen en uw feedback op een rij zetten. Eind februari, begin maart 2024 organiseren we een online bijeenkomst, waarbij we op basis van uw voorwerk de beide documenten gezamenlijk doornemen.

Hoe veel tijd kost het en wat is de vergoeding?
Uw totale tijdsinvestering is maximaal 4 uur (voorbereiding thuis en bijwonen online bijeenkomst). U ontvangt voor uw deelname een onkostenvergoeding conform het reglement van de LVVP.

Wilt u ons helpen? Meldt u zich uiterlijk 16 januari 2024 aan bij de LVVP
Stuur een e-mail naar c.nas@lvvp.info. Vanwege onze kerstsluiting krijgt u kort na 8 januari antwoord.

Ook interessant

Save the date: LVVP-congres op vrijdag 4 oktober 2024

Blokkeer 4 oktober 2024 alvast in uw agenda en lees daarna snel verder.

Lees meer

‘Ik gun het al mijn collega’s om visiteur te worden!’

"Het is hartstikke leuk en plezierig, maar ook uitdagend en prikkelend."

Lees meer