LVVP-contractenoverzicht 2023 versie 2 wordt op 6 oktober gepubliceerd

LVVP-contractenoverzicht 2023 versie 2 wordt op 6 oktober gepubliceerd

06-10-2022 Print

Vandaag publiceren we de tweede versie van het LVVP-contractenoverzicht 2023. In deze versie vindt u naast de informatie over de contracten van Caresq, Menzis en VGZ nu ook een inventarisatie van de contracteisen van Zilveren Kruis. In ons bericht van vorige week donderdag zijn twee foutjes geslopen, die inmiddels zijn aangepast. Tevens heeft de LVVP een melding over VGZ gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eno bericht ons tot slot dat zij de verkeerde versie in Vecozo hebben geplaatst; dit is inmiddels gecorrigeerd.

Rectificatie contract Caresq
Helaas zijn er twee foutjes geslopen in het nieuwsbericht van vorige week. We hebben dit inmiddels aangepast op onze website en in het contractenoverzicht.

Gelukkig heeft Caresq de bepaling over de patiëntenstop inmiddels aangepast. In de eerste versie van het contract stond de volgende passage:

“In aanvulling op Artikel 5 lid 3 van Deel II van deze zorgovereenkomst is het de Zorgaanbieder niet toegestaan om een patiëntenstop in te voeren voor verzekerden van de Zorgverzekeraar, tenzij de Zorgverzekeraar daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.”

In de aangepaste versie staat het volgende:

“In aanvulling op Artikel 5 lid 3 van Deel II van deze zorgovereenkomst is het de Zorgaanbieder niet toegestaan om een gerichte patiëntenstop in te voeren voor verzekerden van de Zorgverzekeraar. Indien een algehele patiëntenstop wordt ingevoerd, informeert de Zorgaanbieder de Zorgverzekeraar vooraf via zorginkoop@caresq.nl.”

Daarnaast is het geboden tariefpercentage van Caresq hoger dan in 2022, maar nog steeds extreem laag te noemen. Hier zijn we erg van geschrokken! Het melden van een patiëntenstop bij een zorgverzekeraar (naast het melden via Vektis, en vanaf oktober via de NZa) is in onze ogen een onnodige extra administratieve handeling. We hebben Caresq hiermee geconfronteerd, zie het contractenoverzicht voor hun reactie.

LVVP doet melding bij de NZa over contracteerproces VGZ
De LVVP krijgt veel berichten van bezorgde leden dat VGZ op 30 september jl. de vragenlijst al gesloten heeft. Gezien de hoeveelheid vragen is het voor ons ondoenlijk om die allemaal apart te beantwoorden.

We hebben VGZ gevraagd om de vragenlijst te heropenen, maar dit is volgens de zorgverzekeraar niet mogelijk. VGZ heeft deze datum namelijk aangekondigd in het inkoopbeleid en mag daar dan naar eigen zeggen niet meer van afwijken. Deze datum is echter wel erg vroeg in het contracteerproces. Bovendien wijkt VGZ hiermee af van de voorgaande jaren, waardoor veel leden overvallen zijn en nu geen contract meer kunnen sluiten met VGZ.

De zorgverzekeraar geeft aan leden die een contract voor volgend jaar mislopen aan, dat een lopende behandeling vanuit 2022 tegen de gecontracteerde tarieven van 2022 ook in 2023 vergoed zal blijven worden. De vraag is of dit wel kan en zo ja, hoe dan.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij een melding gedaan bij de NZa over de volgende twee punten:

  • Is in het kader van good contracting deze harde grens zo vroeg in het contracteerproces wel acceptabel?
  • Is de volgende geschetste consequentie door VGZ wel terecht: “Tot slot is het goed om te benadrukken dat indien het hierdoor niet mogelijk is om een contract voor 2023 af te sluiten, een lopende behandeling vanuit 2022 tegen de gecontracteerde tarieven van 2022 ook in 2023 vergoed zal blijven worden.”

 

We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van het vervolg.

ENO: verkeerde versie in Vecozo geplaatst
Van ENO kregen we het volgende bericht: “Wij zijn er achter gekomen dat we per abuis de verkeerde versie (Instellingen) in VECOZO hebben geplaatst, inmiddels hebben we dit gecorrigeerd.” [..] “Het gaat om deel III. Omdat er al verschillende zorgaanbieders hebben getekend hebben we het document inclusief wijzigingen gepubliceerd. De versie 3.1 is de geschoonde versie.” 

Ook interessant

VGZ volgt beleid Ohra bij vergoeding ggz door ongecontracteerde zorgaanbieders

De LVVP krijgt veel vragen van verontruste leden over het bericht van VGZ dat zij de zuivere restitutiepolis p

Lees meer

GEZOCHT: testers voor het digitaliseren van het portfolio

Om ervoor te zorgen dat het digitaal portfolio straks voor iedereen eenvoudig te gebruiken is, zijn we op zoek

Lees meer