LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

08-12-2022 Print

De LVVP heeft op maandag 5 december 2022 in een Rondetafelgesprek (terugkijklink) Tweede Kamerleden geïnformeerd over het belang van vrije artsenkeuze voor passende en tijdige zorg voor patiënten. De LVVP gaat daarnaast ook in op het belang van de mogelijkheid om ongecontracteerde zorg te bieden als tegenwicht tegen de steeds groter wordende marktmacht van zorgverzekeraars. De LVVP constateert dat in het debat over de vrije artsenkeuze de uitspraken gebaseerd zijn op halve waarheden of zelfs complete onjuistheden. Ongecontracteerd werken wordt hiermee wederom en ten onrechte negatief geframed als frauduleus en te duur. We roepen de Tweede Kamerleden dan ook op om de feiten te checken!

Ter voorbereiding op het gesprek heeft de LVVP een schriftelijke inbreng geleverd. Lees hier onze position paper (pdf). U kunt het rondetafelgesprek hier terugkijken; klik rechts in het scherm op de spreker die u wilt horen.

Eén van de doelstellingen van het hoofdlijnenakkoord voor de ggz was dat verzekeraars het contracteren aantrekkelijker zouden maken. Het tegendeel is echter gebeurd: Judith Veenendaal laat de Kamerleden het verschil zien tussen enerzijds de enorme stapel contracten voor 2023 (enkele honderden pagina’s!) die vrijgevestigden moeten doorworstelen (zie foto) en anderzijds dat wat partijen in het hoofdlijnenakkoord hebben afgesproken: de algemene bepalingen en de uniforme declaratieparagraaf, die tezamen slechts dertien A4-tjes beslaan. Met het voorstel om het tarief voor ongecontracteerde zorg te verlagen, worden ggz-aanbieders feitelijk gedwongen om een contract te sluiten. Die zorgverleners worden vervolgens geconfronteerd met verzekeraars die heel véél eisen en heel veel verschíllende eisen stellen. Dit zijn eisen die hoofdzakelijk over kostenbeheersing gaan; het zijn geen kwaliteitsafspraken. Dit leidt tot hoge administratieve lasten voor vrijgevestigde zorgaanbieders in de ggz. En dan noemen we nog niet eens de hoge generieke tariefafslagen tot soms wel 25% van het NZa-tarief die verzekeraars vrijgevestigden opleggen.

Ongecontracteerde zorg ten onrechte negatief geframed
De LVVP constateert dat in het debat over de vrije artsenkeuze de uitspraken van verschillende partijen gebaseerd zijn op halve waarheden of zelfs complete onjuistheden. Zo doet ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis een duit in het zakje met de uitspraak dat “ongecontracteerde zorg vaak ondoelmatig en duurder is en er meer fraude voorkomt”. Echter, onderzoek wijst dat niet uit. Ongecontracteerd werken wordt hiermee wederom en ten onrechte negatief geframed als frauduleus en te duur. We roepen de Tweede Kamerleden dan ook op om de feiten te checken!

Oplossing voor een niet bestaand probleem
Ook de NZa heeft haar visie ingebracht in het Rondetafelgesprek met Kamerleden over de vrije artsenkeuze en heeft tevens een position paper ingebracht. De NZa concludeert “dat contractering een belangrijk instrument is om de transitie naar passende zorg te realiseren.” De LVVP vindt dat passende zorg inderdaad hoog op de agenda moet staan. Maar ongecontracteerde zorg is niet het probleem, zo blijkt uit onderzoek (zie hieronder). Het beleid om de vergoeding voor ongecontracteerde zorg te verlagen, geeft daarom antwoord op een niet bestaand probleem.

Passende zorg en betaalbaarheid
Tegelijkertijd hebben we wel een probleem met de betaalbaarheid van de zorg naar de toekomst. Passende zorg is hierin belangrijk. Maar laten we het daar dan over hebben en naar oplossingen zoeken voor dat probleem. Ook ongecontracteerde aanbieders voelen hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid. Echter, niemand wil met zijn rug tegen de muur praten over oplossingen. Dat is niet goed en dat is ook niet gezond.

Wat blijkt dan wel uit onderzoek?
In onze position paper tonen we op basis van de feiten aan dat niet zorgverleners, maar zorgverzekeraars de belangrijkste oorzaak zijn van ongecontracteerd werken in ggz. Zo zijn er grote verschillen tussen zorgverzekeraars wat betreft het aandeel niet-gecontracteerde ggz. De zorgverzekeraar met het laagste aandeel heeft 0,5% niet-gecontracteerde ggz in 2019, de zorgverzekeraar met het hoogste aandeel heeft 19,7% niet-gecontracteerde ggz. Daarnaast blijkt dat de omvang van de totale kosten van de niet-gecontracteerde ggz in 2019 stabiliseert op 8%. Er is dus geen sprake van groei van ongecontracteerde zorg in de ggz. Tot slot geldt voor de meeste diagnoses dat de (door de verzekeraar vergoede) kosten per patiënt lager zijn in de niet-gecontracteerde zorg dan in de gecontracteerde zorg. Ongecontracteerde zorg in de ggz is dus zeker niet duurder, eerder goedkoper. Deze glasheldere feiten zijn na te lezen in de brief van de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer (6 januari 2022). Bovendien bleek uit vervolgonderzoek van Significant in opdracht van VWS dat ongecontracteerde zorg niet slechter of duurder is dan gecontracteerde zorg.

Check de feiten!
Tijdens het rondetafelgesprek hebben we, samen met patiëntenplatform MIND, de Kamerleden dringend opgeroepen om de feiten te checken alvorens dergelijke en andere stellingen van verschillende partijen te geloven en deze als uitgangspunt te nemen bij beslissingen over de toekomst van het zorgstelsel in het algemeen en de inperking van de vrije artsenkeuze in het bijzonder.

Ook interessant

Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op woensdagmiddag 14 december jl. het het volgende bericht gepublice

Lees meer