LVVP komt in actie tegen onverminderd hoge administratieve lasten

LVVP komt in actie tegen onverminderd hoge administratieve lasten

11-04-2019 Print

Maar liefst circa 40% van hun tijd besteden vrijgevestigde ggz-professionals aan administratie; tijd die niet aan – veelal lang wachtende – patiënten besteed kan worden. Het is ons er daarom veel aan gelegen om deze disbalans in tijdsbesteding om te buigen. Dat komt zowel de patiënt als de behandelaar ten goede. Lopende initiatieven daartoe brengen wat ons betreft te weinig op. Daarom hebben we een brief aan staatssecretaris Blokhuis gestuurd waarin we – als er geen gepaste reactie komt – actie aankondigen. We richten onze pijlen niet op de maandelijkse aanlevering van wachttijden aan Vektis an sich, maar wel op het feit dat dit uitgesplitst dient te worden naar diagnose.

Geen basis voor uitgebreide uitvraag wachttijden
Voor de uitvraag van wachttijden is een wettelijke basis. Blijft u dus vooral wel wachttijden aanleveren. Het is de uitgebreide uitvraag van wachttijden gespecificeerd naar diagnose waar we ons tegen verzetten. Daar is namelijk geen wettelijke basis voor en deze uitvraag dient ook nergens voor. In de transparantieregeling zorgaanbieders ggz, artikel 4, lid 1 sub b en c staat:

  • Clustering hoofddiagnosegroepen: als aanmeldingswachttijd en/of behandelingswachttijd niet verschillen per hoofddiagnosegroep, dan hoeft de aanmeldings- en behandelingswachttijd niet per hoofddiagnosegroep vermeld te worden.
  • Uitzondering generalistische basis-ggz: de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd hoeft voor de generalistische basis-ggz niet uitgesplitst te worden naar hoofddiagnosegroep.

Er is dus geen enkele wettelijke basis voor het uitvragen van de wachttijden op de (te) uitgebreide manier zoals nu gebeurt.

Geen toegevoegde waarde
Bij wachttijden in de vrijgevestigde praktijk wordt geen onderscheid wordt gemaakt naar diagnoses. De op de huidige manier te veel verzamelde gegevens hebben dan ook geen toegevoegde waarde voor het doel van de uitvraag. Vrijgevestigde ggz-professionals worden door het dwingende format daarentegen wél verplicht om het gehele proces steeds te doorlopen. Dat kost onze leden veel extra tijd; elke maand opnieuw.

Gepaste maatregelen
Al sinds begin 2018 zijn we over het bovenstaande in gesprek met Vektis, maar dit heeft tot op heden niet tot resultaat geleid. Daarom hebben we per brief Vektis dringend verzocht om de vragenlijst per ommegaande te versoberen c.q. hierop aan te passen. Als de aanpassing eind april 2019 niet gerealiseerd is, dan voelt de LVVP zich genoodzaakt om gepaste maatregelen te treffen. Wordt vervolgd.

Ook interessant

Vektis verzamelt namens alle verzekeraars de basisinformatie over uw praktijk

Verschillende zorgverzekeraars vragen u als aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) elk jaar om basisi

Lees meer

LVVP wint arbitragezaak tegen Menzis

De LVVP heeft de op 20 februari 2018 ingediende arbitragezaak tegen zorgverzekeraar Menzis gewonnen. De klacht

Lees meer