LVVP legt waslijst met -soms schrijnende- declaratieproblemen voor aan partijen

LVVP legt waslijst met -soms schrijnende- declaratieproblemen voor aan partijen

30-06-2022 Print

In onze vorige nieuwsbrief deden we een oproep om declaratieproblemen bij ons te melden. Dat hebben we geweten! Maar liefst 11 pagina’s A4 vol met, soms echt schrijnende, problemen hebben we verzameld. We bedanken alle leden die de tijd hebben genomen om ons van input te voorzien en zijn er uiteraard mee aan de slag gegaan.

We hebben de problemen uitgesplitst naar zorgverzekeraar en/of epd-leverancier. Ook bij Vektis en Vecozo blijken er problemen te zijn. We hebben alle bevindingen (uiteraard geanonimiseerd) naar het programma zorgprestatiemodel, naar Zorgverzekeraars Nederland en naar de afzonderlijke verzekeraars en epd-leveranciers verzonden. Over het algemeen reageren deze partijen heel welwillend en geven ze aan met de gemelde problemen aan de slag te gaan.

Liquiditeitsproblemen en enorme administratieve druk
Desondanks zijn de gemelde problemen soms ronduit schrijnend. Een aantal leden heeft zelfs te kampen met liquiditeitsproblemen! Maar niet alleen het geld is een probleem, ook de tijd speelt een rol. Het kost simpelweg vele uren werk om zaken achteraf nog te administreren. Denk bijvoorbeeld aan de prestatie intercollegiaal overleg, die in sommige gevallen nog niet geregistreerd, laat staan gedeclareerd kan worden. Dit moet allemaal maanden later alsnog ingevoerd worden. Daarnaast kost het communiceren met de zorgverzekeraars erg veel tijd. De helpdeskmedewerkers zijn weliswaar welwillend, maar weten vaak ook niet waarom het mis gaat en kunnen geen feedback geven.

VGZ biedt tool met afwijsredenen
Een positieve uitzondering is VGZ, die op haar website een tool heeft gepubliceerd met veelvoorkomende afwijsredenen, waarbij doorgeklikt kan worden naar een toelichting en een mogelijke oplossing. Klik hier voor de tool met de afwijsredenen per code.

Problemen het grootst bij Medicore/Tenzinger
Met name bij Medicore/Tenzinger, toch een vrij grote epd-leverancier met flink wat klanten onder onze leden, blijken de problemen met declareren groot en komen deze frequent voor. Een aantal van onze leden komt hierdoor echt in de problemen! Zo kunnen de groepsconsulten pas sinds juni gedeclareerd worden. Overige prestaties declareren is in het geheel nog niet mogelijk. Met name de onmogelijkheid om de prestatie intercollegiaal overleg te declareren, leidt voor vrijgevestigden tot problemen en frustratie. Het systeem blijkt ook nog niet te kunnen crediteren. Daarnaast geeft deze epd-leverancier aan dat het pas ergens in oktober mogelijk zal zijn om de gegevens omtrent de zorgvraagtypering in te voeren – en dus niet per 1 juli, wat volgens de regelgeving zou moeten. Het gevolg is dat onze leden niet zullen kunnen voldoen aan de aanleververplichting die de NZa hen oplegt (zie verderop in deze nieuwsbrief) ten aanzien van deze gegevens…

Voor eigen tijd en rekening…
Bij dit alles memoreren we nog maar eens dat er geen enkele afspraak met vrijgevestigden is gemaakt over een transitievergoeding of een tegemoetkoming in de implementatiekosten voor de invoering van het zorgprestatiemodel. Vrijgevestigden moeten deze kosten (aanpassing epd of aanschaf nieuw epd, herinrichten administratieve systemen) geheel voor eigen rekening nemen! De tijdsinvestering die dit kost, gaat ontegenzeggelijk ten koste van de patiëntenzorg!

Ook interessant

Hans Kamsma: ‘De LVVP is een stevige oceaanstomer’

Per 30 juni 2022 is Hans Kamsma voorzitter-af. Tijdens de ledenvergadering op 29 juni jl. nam hij afscheid.

Lees meer

Nieuwe pollvraag: van alle patiënten een zorgvraagtypering uitvoeren?

In de volgende nieuwsbrief lichten we het juiste antwoord toe.

Lees meer