LVVP-poll: het juiste antwoord op de vraag over planning = realisatie

LVVP-poll: het juiste antwoord op de vraag over planning = realisatie

17-03-2022 Print

Binnen het zorgprestatiemodel kunt u uw gerealiseerde tijd op twee manieren registreren: de daadwerkelijke gerealiseerde directe tijd of de geplande tijd. Wat betekent het als u werkt op basis van het principe ‘planning is realisatie’? Wat plant u dan precies? En wat registreert u dan? Daarover ging de poll in de nieuwsbrief van 3 maart jl. In deze nieuwsbrief leest u de uitslag van de poll en een toelichting op het juiste antwoord!

Hoe werkt de spelregel ‘planning = realisatie’?
Het juiste antwoord op de pollvraag ‘hoe werkt de spelregel ‘planning = realisatie’? is antwoord 4:

4. U plant in uw agenda een afspraak met patiënt A van 9.00 tot 9.45 uur. De tijd van 9.45 tot 10.00 uur in uw agenda is leeg, dan schrijft u een sessieverslag. U registreert een consult vanaf 45 minuten. Met patiënt B heeft u een afspraak in de agenda gepland van 10.00 tot 10.45 uur.

Maar liefst 70% van de ruim 200 deelnemers had het goed!

Dat betekent dat de antwoorden 1, 2 en 3 niet juist waren. Hieronder lichten we per antwoord toe waarom dit niet juist is.

Antwoord 1
Antwoordoptie 1 luidde:

U plant in uw agenda een afspraak met patiënt A van 9.00 tot 9.45 uur. De tijd van 9.45 tot 10.00 uur in uw agenda is leeg, dan schrijft u een sessieverslag. U registreert een consult vanaf 60 minuten. Met patiënt B heeft u een afspraak in de agenda gepland van 10.00 tot 10.45 uur.

Dit antwoord is onjuist. U plant én registreert alleen de directe tijd, dat wil zeggen de tijd die u samen met de patiënt in de spreekkamer doorbrengt. De geplande afspraak is dus correct (45 minuten), maar het geregistreerde consult is fout. Dit moet 45 minuten zijn en geen 60 minuten. Gelukkig koos nog minder dan 1% van de respondenten voor dit antwoord.

Antwoord 2
Antwoordoptie 2 luidde:

U plant in uw agenda een afspraak met patiënt A van 9.00 tot 10.00 uur. Patiënt is in de spreekkamer van 9.00 tot 10.00 uur. U registreert een consult vanaf 60 minuten. Met patiënt B heeft u een afspraak in de agenda gepland van 10.00 tot 11.00 uur. U plant alle consulten aansluitend aan elkaar, van 9 tot 17 uur.

Uw patiënt is weliswaar 60 minuten in de spreekkamer en u declareert dan ook terecht een consult vanaf 60 minuten. Het feit dat u alle consulten aansluitend achter elkaar plant van 9 tot 17 uur, is geen realistische agendaplanning. In de spelregel planning = realisatie staat: ‘De zorgaanbieder heeft maatregelen genomen om een realistische agendavoering te ondersteunen.’ Het is niet realistisch om acht patiënten elk gedurende een uur te zien en alle sessieverslagen op een later moment te schrijven. Daarom is dit antwoord onjuist. 10% koos voor dit antwoord.

Antwoord 3
Antwoordoptie 3 luidde:

U plant in uw agenda een afspraak met patiënt A van 9.00 tot 10.00 uur. Patiënt is in de spreekkamer van 9.00 tot 9.45 uur. Van 9.45 tot 10.00 uur schrijft u een sessieverslag. U registreert een consult vanaf 45 minuten. Met patiënt B heeft u een afspraak in de agenda gepland van 10.00 tot 11.00 uur.

19% van de deelnemers was van mening dat dit het juiste antwoord was. Dit antwoord is echter onjuist. U declareert alleen de directe tijd: het feit dat u een consult vanaf 45 minuten declareert, is dus op zich juist. Echter, in uw agenda plant u een afspraak van 9 – 10 uur. Uw epd heeft een automatische koppeling tussen de afspraken die u in uw agenda heeft gepland en de facturatiemodule. Plant u een gesprek van 60 minuten, dan zal het epd dus op de factuur een consult vanaf 60 minuten vermelden met het daarbij behorende tarief. Terwijl de patiënt daadwerkelijk maar 45 minuten in de spreekkamer aanwezig was. U kunt natuurlijk alle facturen weer handmatig corrigeren, maar daarmee verliest u veel kostbare tijd. Plan daarom alleen de directe tijd in uw afsprakenagenda.

Tot slot is het belangrijk om u te realiseren dat de indirecte tijd versleuteld zit in de consulttarieven. Het is dus niet zo dat in het zorgprestatiemodel geen vergoeding meer zou zijn voor indirecte tijd.

Ook interessant

De LVVP ondersteunt u bij het voldoen aan de Wtza

We publiceren vier nieuwe documenten met alle ins & outs over de Wtza voor uw specifieke situatie.

Lees meer

Het kán weer! Kom naar het LVVP-congres op 20 mei 2022

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en de lente in de lucht hangt, krijgen we steeds meer zin in het congr

Lees meer