LVVP publiceert eerste versie contractenoverzicht 2023

LVVP publiceert eerste versie contractenoverzicht 2023

29-09-2022 Print

Vandaag publiceren we de eerste versie van het contractenoverzicht 2023 exclusief voor onze leden op Mijn LVVP. Het overzicht bevat de contracten van drie zorgverzekeraars: Caresq, Menzis en VGZ. Van de overige zorgverzekeraars hebben wij nog geen of onvoldoende (duidelijke) informatie om het contractenoverzicht te kunnen vullen. Een volgende versie volgt uiteraard zo spoedig mogelijk. De alerts in het overzicht helpen u bij het maken van de afweging om al dan niet een contract te sluiten met een of meer verzekeraars. Let op dat u patiënten goed en tijdig informeert over de mogelijke gevolgen. Hieronder stippen we enkele highlights aan; meer kunt u lezen in het contractenoverzicht. Let op: download het document niet, maar gebruik altijd de versie op onze website. Dan weet u zeker dat u de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft!

VGZ, Menzis en Caresq

Lagere tariefpercentages
VGZ en Menzis bieden voor het contractjaar 2023 lagere tariefpercentages dan voor 2022. Het geboden tariefpercentage van Caresq is hoger dan voor 2022, maar nog steeds extreem laag te noemen. Hier zijn we erg van geschrokken!

Vorig jaar al hebben we, in de aanloop naar de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022, regelmatig bij zowel zorgverzekeraars als bij de NZa aangegeven dat een afslag in het zorgprestatiemodel niet gepast en niet juist is. In het zorgprestatiemodel wordt namelijk gewerkt met settingen. De setting ‘vrijgevestigd’ betekent feitelijk al dat er een afslag wordt gedaan op de tarieven ten opzichte van de instellingen. Nu zorgverzekeraars hier voor 2023 nog een -grotere- afslag overheen doen, zal de situatie voor vrijgevestigden alleen maar nijpender worden. De LVVP heeft deze waarschuwing meermaals neergelegd bij Zorgverzekeraars Nederland; helaas heeft dit niet mogen verhinderen dat er ook voor 2023 weer forse afslagen zijn opgenomen in de contracten. Nogmaals: de nieuwe bekostiging is onder andere bedoeld om de geleverde zorg en de facturen voor patiënten (sneller) inzichtelijker te maken en de administratieve lasten te verlagen. En niet om te bezuinigen op de ggz!

Patiëntenstops
We attenderen u erop dat er meer eisen rondom patiëntenstops lijken te zijn. Er moet – naast het melden bij Vektis – schriftelijk bij zorgverzekeraars gemeld worden als er sprake is van een patiëntenstop. Dit zorgt voor extra, onnodige administratieve lasten voor vrijgevestigden.

Caresq verbood in eerste instantie het instellen van een patiëntenstop voor haar verzekerden. Inmiddels heeft Caresq het contract op dit punt aangepast. Onze visie hierop vindt u terug in het contractenoverzicht.

Krappe omzetplafonds
De zorgkostenplafonds staan -opnieuw- strak afgesteld. Neem dit dus zeker mee in uw overweging om al dan niet een contract te sluiten.

Zilveren Kruis: Wtza-vraag leidt tot verwarring
Het contractaanbod van Zilveren Kruis is nog niet in het contractenoverzicht opgenomen; deze voegen we zo spoedig mogelijk toe. De uitvraag van Zilveren Kruis is wel gaande.

Veel leden bellen en mailen ons over de vraag naar de Wtza-toelating; de formulering van deze vraag leidt tot verwarring bij onze leden. Dit signaal hebben we uitgezet bij Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis heeft de volgende reactie gestuurd:

“U heeft in het zorginkoopportaal van VECOZO de volgende vraag gekregen: Bent u in het bezit van een geldige WTZa-toelating? Deze vraag is helaas niet juist gesteld onze excuses daarvoor.

Wij passen de vraag zo spoedig mogelijk aan naar: Voldoet u aan de voorwaarden van de WTZa?

Wanneer u een bestaande vrijgevestigde praktijk heeft met minder dan 10 zorgverleners, dan heeft u geen  toelatingsvergunning nodig en kunt u invullen dat u voldoet u aan de voorwaarden van de WTZa.

Bent u een nieuwe zorgaanbieder of heeft u meer dan 10 zorgverleners in uw praktijk, dan kan het noodzakelijk zijn dat u een melding doet of een vergunning aanvraagt. Meer informatie kunt u vinden op  https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/

Indien u ondertussen de onjuist geformuleerde vraag ziet staan kunt u JA aangeven indien u een bestaande vrijgevestigde praktijk bent.”

 

Nabericht van de LVVP
Wij constateren dat Zilveren Kruis u met dit bericht wederom onjuist informeert. Voor alle aanbieders geldt een meldplicht. Controleer hiervoor of u al in het LRZa staat (zie de informatie op Mijn LVVP). Daarbij zijn aanbieders die medisch specialistische zorg aanbieden (waaronder ook een psychiater wordt verstaan) altijd vergunningsplichtig. Zilveren Kruis verzuimt deze detaillering aan te geven in haar reactie.

CZ: contractaanbod op 14 oktober
Zorgverzekeraar CZ heeft laten weten dat zij de overeenkomst 2023 op 14 oktober 2022 zal aanbieden. De uitvraag is al gesloten.

Hoe gebruikt u het contractenoverzicht?
Het contractenoverzicht bestaat uit een aantal tabbladen. Elke verzekeraar heeft één tabblad (onderin het document). Per verzekeraar worden dezelfde onderwerpen behandeld, zoals de inzet van medebehandelaren, het inzetten van toepassingen voor e-mental health en omzetplafonds.

Aan de hand van informatie en mogelijke alerts bij contractonderdelen in het contractenoverzicht kunt u besluiten om al dan niet een contract met één of meerdere zorgverzekeraars aan te gaan. U kunt zich bijvoorbeeld afvragen:

  • heb ik voldoende ruimte om patiënten van deze verzekeraar te behandelen met het opgelegde omzetplafond?
  • is een verplichte productmix werkbaar in mijn praktijk?
  • vind ik het geboden tarief acceptabel?
  • worden er eisen aan mij gesteld die administratief te belastend zijn?

 

Informeer patiënten tijdig
Besluit u niet langer te contracteren met een verzekeraar waar u nu wel een contract mee heeft? Zorg er dan voor dat u uw patiënten hier tijdig over informeert en hen uitlegt welke consequenties dit voor de vergoeding kan hebben. Patiënten moeten de tijd en mogelijkheid hebben om een afweging te maken om van zorgverzekeraar dan wel polis te wisselen of om mogelijk de behandeling te stoppen dan wel elders voort te zetten.

Let wel: u mag patiënten wel informeren, maar niet adviseren over verzekeraar en welke polis zij zouden kunnen kiezen. Dit wordt gezien als beïnvloeding van de markt en dat is verboden.

Tarieven voor ongecontracteerde zorg vaak pas na sluitingsdatum contracten bekend
Wilt u een afweging maken of u wel of niet wilt contracteren, dan zou u uiteraard de vergoeding in beide situaties willen vergelijken. Dit blijkt in de praktijk niet mogelijk, omdat de tarieven voor ongecontracteerd werken pas na de sluitingsdatum van het contract bekend worden. Als u niet wilt contracteren, dan weet u dus niet op voorhand tegen welk tarief u in het volgende jaar kunt werken. Dat maakt het lastig om een goede weging te maken.

Wellicht ten overvloede: de LVVP kan en mag u niet adviseren over het al dan niet sluiten van contracten met zorgverzekeraars voor 2023. Dit is uw eigen afweging.

Check de LVVP-inkoopspecial 2023 voor aanmeldprocedures en deadlines
De eerder gepubliceerde special over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor 2023 is als download te vinden op Mijn LVVP. Check ook op de laatste pagina van dit document de aanmeldprocedures en deadlines die de verschillende zorgverzekeraars hanteren!

Gebruikte termen of gestelde eisen onduidelijk?
In het contractenoverzicht vindt u de eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars op voor vrijgevestigden relevante punten terug. Veel leden vragen naar uitleg van de termen die zorgverzekeraars gebruiken. De definities van de gebruikte termen vindt u vaak terug in de beleidsregel prestaties en tarieven 2023. Ook in het LVVP-dossier zorgprestatiemodel (Mijn LVVP, alleen voor leden) kunt u uiteraard veel informatie terugvinden.

Ook interessant

Save the date: algemene ledenvergadering (online) op 30 november 2022

Hiermee komen we de leden tegemoet die verder weg wonen en die toch graag willen aanhaken.

Lees meer

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau aangepast

U kunt ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9-11 uur en tussen 13-15 uur.

Lees meer