LVVP publiceert eerste versie contractenoverzicht 2024

LVVP publiceert eerste versie contractenoverzicht 2024

03-10-2023 Print

Vandaag publiceren we de eerste versie van het contractenoverzicht 2024 exclusief voor onze leden op Mijn LVVP. Het overzicht bevat de contracten van vijf zorgverzekeraars: DSW, Menzis, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis. Voor de overige zorgverzekeraars komt binnenkort de informatie in een nieuwe versie van het contractenoverzicht.

De alerts in het overzicht kunnen u helpen bij het maken van de afweging om al dan niet een contract te sluiten met een of meer verzekeraars. De LVVP kan en mag u hierin geen advies geven. Wij informeren u slechts over de contractvoorwaarden, waarbij wij de contractvoorwaarden met een mogelijke impact voorzien van een alert. Let op dat u patiënten goed en tijdig informeert over de mogelijke gevolgen indien u geen contract sluit met een bepaalde zorgverzekeraar.

Hieronder stippen we enkele highlights aan; meer kunt u lezen in het contractenoverzicht. Let op: download het document niet, maar gebruik altijd de versie op onze website. Dan weet u zeker dat u de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft! U vindt het contractenoverzicht hier.

NB: wees u ervan bewust dat u vanaf 12 november dient te publiceren met welke zorgverzekeraars u voor het komende jaar een contract heeft gesloten. Dit is een nieuwe eis uit de publicatie Handvatten contractering en transparantie gecontracteerde zorg, die de NZa onlangs heeft gepubliceerd. Het is verstandig nu meteen even in uw agenda te zetten dat u uiterlijk op deze datum uw website actualiseert met deze informatie. (NB: 12 november valt dit jaar op een zondag.)

Op aandringen van de LVVP is de Uniforme Declaratieparagraaf nu, zowel qua tekst als qua termijnen, geüniformeerd. Elke zorgverzekeraar hanteert dezelfde termijnen voor bijvoorbeeld hoe vaak declaraties moeten worden ingediend of binnen hoeveel dagen dit moet gebeuren. Hieronder vindt u de nadere invulling van de termijnen:

 • Hoe vaak declaraties indienen: minimaal wekelijks en maximaal maandelijks
  Wanneer declaraties indienen: binnen 180 dagen, in 2024 geopende prestaties dienen uiterlijk vóór 1 april 2025 gedeclareerd te worden.
 • Declareren via derden: gegevens doorgeven minstens 14 dagen voorafgaand aan de eerste verzending van de declaraties.
 • Herdeclaraties/correcties: binnen 60 dagen na bericht in VECOZO
 • Bij betwisting van een terugvordering of bij een onterechte of foutief uitbetaalde declaratie: de zorgaanbieder heeft 30 kalenderdagen de tijd om de declaratie te motiveren alvorens de zorgverzekeraar de terugvordering ten uitvoer zal brengen.
 • Uitbetaling door zorgverzekeraar: binnen 30 kalenderdagen
 • Geen vergoeding: bij indiening na 180 dagen of daarna en/of prestaties van 2024 die gedeclareerd worden na 1 april 2025.
 • Geen tijdige betaling door zorgverzekeraar mogelijk? Dan wordt er een voorschot betaald ter grootte van 80% van de declaratie.
 • Terugbetaling van te veel voorschot: ófwel terugbetalen binnen 30 kalenderdagen ófwel verrekening met volgende betaling(en). NB: dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Sommige verzekeraars kiezen voor terugbetalen binnen 30 dagen, andere voor verrekenen en er zijn ook zorgverzekeraars die geen keuze maken en waarbij het dus blijkbaar beide mogelijk is.
 • Retourinformatie van declaraties die via VECOZO ingediend zijn: uiterlijk binnen 30 kalenderdagen.

Ook interessant

ONVZ stuurt brief aan ongecontracteerden over machtiging bij meer dan 35 consulten

We hebben nog geen reactie ontvangen van ONVZ op onze vraag om opheldering.

Lees meer

Overgangsregeling vastgesteld voor wijziging bijlage C LKS

Veldpartijen hebben tripartite het besluit genomen een overgangsregeling te treffen voor de wijziging van LKS

Lees meer