LVVP reageert op consultatie wijzigingen Jeugdwet

LVVP reageert op consultatie wijzigingen Jeugdwet

10-09-2020 Print

Eerder dan verwacht is de herziening van de Jeugdwet in consultatie gegaan. Er kon tot 6 september 2020 gereageerd worden. Ook de LVVP heeft haar zienswijze ingebracht en concludeert na vijf lange jaren van bestuurlijke, management- en coördinerende drukte, evaluaties, onderzoeken, experimenten en reparaties, dat het onderbrengen van de jeugd-ggz in de Jeugdwet geen juiste beslissing is geweest.

Met het onderbrengen van de jeugd-ggz in de Jeugdwet is het recht op gezondheidszorg veranderd in de plicht tot hulp en zorg aan kinderen en jongeren. Hiermee is een kunstmatige scheiding aangebracht in een grondrecht van de Nederlandse burger.

We zien dat dit gegeven tot verschillende aanspraken leidt. We zien daarbij ook dat genoemde problemen leiden tot kaalslag in het zorgaanbod, met verstrekkende gevolgen voor de korte, maar vooral ook voor de langere termijn. Naast zich opdringende gouden bergen belovende cowboys, verlaten ervaren zorgaanbieders de jeugd-ggz. En we zien een toenemende bestuurlijke drukte op regionaal en gemeentelijk niveau, maar ook op management- en coördinerend vlak, gepaard gaande met legio adviestrajecten (externe bureaus!), vele kostprijsonderzoeken (externe bureaus!), evaluaties/onderzoeken (externe bureaus!), handleidingen, in een aanbestedingscircus (externe bureaus!) tegenover een lamgeslagen uitvoering die gebukt gaat onder bezuinigingsoperaties, bovenop de 25% korting bij de decentralisatie eind 2014.

Naar onze mening is het nog steeds niet te laat om het tij te keren. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wij pleiten er dan ook uitdrukkelijk voor dat de financiële middelen voor de jeugd-ggz worden gelabeld binnen de (toepassing van de) Jeugdwet. Liefst zien wij de jeugd-ggz teruggeplaatst in de Zorgverzekeringswet ter borging van toegankelijke en kwalitatief hoogstaande hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving.

De voorgestelde wijzigingen in de Jeugdwet geven absoluut geen aanleiding om onze mening te wijzigen; sterker nog: alle hens aan dek!

Zonder de eigen (tussen)evaluaties serieus te nemen, evaluaties die uiterst kritisch waren ten aanzien van de gewenste transitie en de verwachte transformatie, worden wederom wijzigingen voorgesteld, die resulteren in ‘pleisters plakken’. In plaats van het wegsnijden dan wel het dichtschroeien van de open wond in de zorg leiden de 69 pagina’s met voorgestelde wijzigingen ons inziens tot:

 • meer opeenvolgende plannen
 • meer managementlagen
 • meer coördinatieplatforms
 • meer strategie
 • meer bureaucratie
 • meer administratie

en tot:

 • minder uitvoeringstijd
 • minder aanbieders
 • minder keuze
 • minder maatwerk
 • minder controle
 • minder kwaliteit

 

Ons rest de vraag of de (potentiële) patiënt in casu kind, jongere en ouders/verzorgers in de jeugd-ggz er nu iets mee opschiet?

Wij denken van niet.

 

Ook interessant

Omzetplafonds verzekeraars brengen ggz-behandelaars aan de rand van de afgrond

Judith Veenendaal aan het woord in artikel ‘Omzetplafonds verzekeraars brengen

Lees meer

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau verruimd

Per 1 september zijn we telefonisch bereikbaar op ma-do tussen 10-16 uur.

Lees meer