LVVP verzoekt Tenzinger (Medicore) om tegemoetkoming gedupeerde leden

LVVP verzoekt Tenzinger (Medicore) om tegemoetkoming gedupeerde leden

28-07-2022 Print

Diverse leden hebben ons de afgelopen maand benaderd met het bericht dat hun praktijksoftware van Medicore nog niet in staat is om in het nieuwe zorgprestatiemodel correct te registreren en te declareren. Daarmee is feitelijk de situatie ontstaan dat Medicore op dit moment niet in staat is om adequaat werkende software te leveren. We hebben Tenzinger per brief laten weten dat wij graag het gesprek aangaan over tegemoetkoming van onze gedupeerde leden.

Aanleiding om Tenzinger specifiek hierop aan te spreken, is het feit dat andere leveranciers van praktijksoftware voor vrijgevestigde praktijken in de ggz wel in staat zijn om conform de wettelijke vereisten te registreren en te declareren. De NZa maakt zelfs voor Medicore een uitzondering voor de aanleverplicht van de zorgvraagtypering (3e item), niet voor andere leveranciers.

Onze leden vragen de LVVP ook om ondersteuning bij juridische vervolgstappen. Voordat wij tot dergelijke ingrijpende maatregelen overgaan, vernemen wij graag van Tenzinger welke maatregelen zij gaat nemen om de geleden materiële en immateriële schade van onze leden te compenseren en om deze voor de toekomst te beperken. Wordt vervolgd.

Ook interessant

CZ gaat 65%-eis voor contractering 2023 niet toepassen

We zijn blij dat CZ gehoor heeft gegeven aan onze oproep.

Lees meer