LVVP wint arbitragezaak tegen Menzis

LVVP wint arbitragezaak tegen Menzis

14-03-2019 Print

De LVVP heeft de op 20 februari 2018 ingediende arbitragezaak tegen zorgverzekeraar Menzis gewonnen. De klacht van de LVVP had betrekking op het normatieve uurtarief dat Menzis in 2014 hanteerde en de bedragen die zij op basis van dit normatieve uurtarief bij de leden van de LVVP heeft teruggevorderd.

 

Hieronder een puntsgewijze weergave van de uitspraak.

 

  • Menzis is veroordeeld tot terugbetaling van teruggevorderde bedragen over 2014 die gebaseerd waren op overschrijding van het normatieve uurtarief. Terugvorderingen op basis van overschrijding van het omzetplafond worden niet terugbetaald (artikel 9.3).
  • Alleen als Menzis kan aantonen dat er sprake is geweest van fraude of opzettelijke upcoding, hoeft Menzis de terugvordering niet te restitueren. Artikel 7.9 vermeldt: ‘Wel zal voor terugvordering nodig zijn dat het gaat om een overschrijding van het normatieve uurtarief die structureel en systematisch is, dat een gesprek plaatsvindt tussen Menzis met de zorgaanbieder, dat Menzis nader onderzoek doet en uit dat onderzoek het vermoeden ontstaat dat sprake is geweest van opzet, gericht op upcoding, of van fraude.’
  • Dit vonnis heeft alleen betrekking op LVVP-leden (artikel 9.2 en 9.3).
  • Het vonnis heeft betrekking op alle LVVP-leden, zowel gz-psychologen als psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, die werkzaam zijn in de generalistische basis-ggz en/of de gespecialiseerde ggz (artikel 9.1).
  • Over de latere jaren -waarin Menzis dezelfde uitgangspunten hanteerde-, gaat de LVVP nog met Menzis in gesprek.
  • Menzis heeft zes weken de tijd gekregen om uitvoering aan het vonnis te geven (artikel 9.3). U hoeft zelf dus niets te doen; binnen zes weken, gerekend vanaf vandaag (14 maart 2019), zult u bericht van Menzis ontvangen.

 

We zijn bijzonder blij met dit prachtige resultaat!

 

Ook interessant

LVVP komt in actie tegen onverminderd hoge administratieve lasten

Maar liefst circa 40% van hun tijd besteden vrijgevestigde ggz-professionals aan administratie; tijd die niet

Lees meer

Veel gestelde vragen over de nieuwe website

Lees hier hoe u kunt inloggen en uw gegevens kunt wijzigen.

Lees meer