LVVP zoekt leden die visiteur willen worden

LVVP zoekt leden die visiteur willen worden

12-03-2020 Print

De LVVP is op zoek naar leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. Vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties is de bestaande groep van ca. 35 visiteurs aan uitbreiding toe. Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, vervolgens is getraind tot visiteur en die voldoet aan de gestelde voorwaarden. Elk visitatietraject van de LVVP wordt begeleid door een koppel van twee visiteurs.

De criteria om LVVP-visiteur te worden zijn:

  • gewoon lid van de LVVP
  • minimaal 5 jaar werkzaam als vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut/klinisch (neuro)psycholoog
  • minimaal 650 uur per jaar werkzaam in de eigen ggz-praktijk
  • de visie en werkwijze zoals omschreven in het visitatiereglement onderschrijven
  • bereid en in staat om op te treden als ambassadeur van de LVVP
  • zelf gevisiteerd bij de LVVP
  • in de praktijk meegelopen met een ervaren visiteurskoppel van de LVVP/heeft een opleiding gevolgd tot visiteur*

* Dit wordt gedurende de opleiding tot visiteur gerealiseerd.

Aanmelden
Alle gevisiteerde LVVP-leden kunnen zich aanmelden voor uitbreiding van de visiteurspool. Voor een evenwichtige samenstelling van de visiteurspool gaat een lichte voorkeur uit naar eerstelijns/gz-psychologen.

Hebt u ook belangstelling voor de (betaalde) functie van LVVP-visiteur? Neem dan contact op met Sacha Wammes via s.wammes@lvvp.info.

Vacature visitatiecommissie

Tevens is er een vacature voor uitbreiding van de visitatiecommissie.

Ook interessant

Vacature intermediair vrijgevestigde jeugd-ggz/specialistische ggz

Reactietermijn verlengd tot 8 april 2020. Gesprekken vinden plaats op 15 april en 21 april 2020.

Lees meer

Hans Kamsma reageert op vragen over interview ‘Maak contracten aantrekkelijker’

Enkele leden stelden vragen over het al dan niet bestaan van een relatie tussen privacyverklaringen en kwalite

Lees meer