Maximumtarieven baseren op gemiddelde kosten leidt tot race-to-the-bottom

Maximumtarieven baseren op gemiddelde kosten leidt tot race-to-the-bottom

27-08-2020 Print

LVVP niet in beroep tegen kostprijsonderzoek NZa

Onlangs werd bekend dat ons bezwaar tegen het kostprijsonderzoek van de NZa is afgewezen. De LVVP gaat hiertegen niet in beroep. Niet omdat we ons bij de uitspraak neerleggen, maar omdat dit in juridische zin niet kansrijk is. We blijven bij ons standpunt dat verlaging van de maximumtarieven via een dubbele kaasschaafmethode leidt tot een ongewenste race-to-the-bottom. We vragen de NZa dringend om zorgverzekeraars die afslagen blijven hanteren, hierop aan te spreken.

Bezwaar afgewezen, beroep niet kansrijk
Onlangs werd bekend dat de NZa ons bezwaar tegen het kostprijsonderzoek op alle punten heeft afgewezen. De NZa gaat voor het bepalen van maximumtarieven uit van gemiddelde kosten. Iets waar wij het pertinent mee oneens zijn; dit leidt namelijk tot een race-to-the-bottom. Een eerdere uitspraak geeft de NZa echter gelijk op dit punt: de rechter heeft beoordeeld dat de NZa de maximumtarieven mag baseren op de gemiddelde kostprijs, ondanks het feit dat duidelijk is waar dit toe leidt.

Met een vooraanstaand zorgadvocaat hebben we beoordeeld of de volgende stap, in beroep gaan, vanuit juridisch oogpunt kansen biedt. Dit blijkt niet het geval: de eerdere uitspraak maakt een beroep vrijwel kansloos.

Wat is de race-to-the-bottom?
Voor het vaststellen van de maximumtarieven neemt de NZa de gemiddelde kosten als uitgangspunt. Bij een deel van de zorgaanbieders zullen de kosten hoger liggen dan het gemiddelde, bij een ander deel zullen de kosten lager zijn. Als de maximumtarieven worden vastgesteld op het gemiddelde, dan hebben zorgaanbieders met bovengemiddelde kosten een probleem: zij krijgen te weinig om hun kosten te kunnen betalen. Iedere zorgaanbieder zal er naar streven zijn kosten onder dat gemiddelde te houden; alleen dan houdt men nog wat over voor slechtere tijden. Want let wel, we hebben het hier alleen over de kosten, dus zonder enige beloning voor het ondernemersrisico. Wie iets wil overhouden, moet zijn kosten dus onder het gemiddelde kostprijs houden.

Omdat alle zorgaanbieders hierdoor gedwongen worden om te streven naar lagere kosten, zal bij het volgende kostprijsonderzoek blijken dat de het gemiddelde is gedaald. Gevolg: de tarieven worden weer lager vastgesteld. Dit patroon zal zich herhalen en zorgaanbieders zullen (nog verder) snijden in de kosten. Een neerwaartse spiraal dus, ofwel een race to-the-bottom.

Dubbele kaasschaaf
De vaststelling van de maximumtarieven op basis van de gemiddelde kosten werkt dus als een kaasschaaf, waarbij steeds een stukje van de maximumtarieven wordt afgesnoept. Daar komt bij dat de verzekeraars nog een afslag doen op deze gemiddelde kostprijs: u krijgt doorgaans slechts tussen de 80% en 90% van het NZa-tarief vergoed. Dit is de tweede kaasschaaf. Er wordt dus feitelijk zelfs minder betaald dan wat u gemiddeld gezien nodig hebt om de zorg te kunnen leveren.

NZa belooft zorgverzekeraars in de gaten te houden
Volgens de NZa is het echter helemaal niet zeker dat zorgverzekeraars een afslag hanteren. Op aandringen van ons heeft de NZa inmiddels beloofd om het gedrag van de verzekeraars op dit punt te volgen. Wij zullen uiteraard in de gaten houden of de NZa woord houdt.

Het kostprijsonderzoek en het bezwaar van de LVVP
Eind 2018 deden velen van u -verplicht- mee met het kostprijsonderzoek van de NZa. Op basis van de uitkomsten verlaagde de NZa de maximumtarieven voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. De LVVP had forse kritiek op het onderzoek en de daarmee gepaard gaande tariefsverlaging en besloot -net als veel andere partijen- in bezwaar te gaan. Wat onze bezwaarpunten waren, kunt u nalezen in dit artikel.

Ook interessant

Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

Binnenkort besluit de overheid over de invoering per 2022.

Lees meer

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Het LVVP-bureau is beperkt telefonisch bereikbaar: op maandag t/m donderdag van 10-13 uur.

Lees meer