Medicore nog niet zpm-proof

Medicore nog niet zpm-proof

10-11-2022 Print

De LVVP heeft op woensdag 2 november jl. opnieuw met de directie van Tenzinger gesproken over de problemen met het gebruik van het softwarepakket Medicore na de invoering van het zorgprestatiemodel. Aanleiding voor dit gesprek waren de afspraken die we begin september hebben gemaakt met Tenzinger over de ondersteuning van hun klanten.

Sinds het gesprek van vorige week heeft Tenzinger factureren op papier en via factoringorganisaties opgeleverd, evenals crediteren (via Vecozo, op papier en via factoring). Vanaf vandaag (10 november 2022) kunnen vrijgevestigden hun intercollegiale consulten registreren; dit kan echter nog niet gedeclareerd worden, maar dit zou volgens Tenzinger spoedig mogelijk moeten zijn. Daarnaast geeft Tenzinger aan dat de zorgvraagtypering gereed is.

Klanten van Tenzinger beschikken nog steeds niet over alle functionaliteiten
We hebben met de directie van Tenzinger de wanhoop van leden gedeeld en hen aangesproken op de onduidelijkheid over de oplevering van functionaliteiten en het meerdere malen verschuiven van deadlines.

Tenzinger vindt het jammer dat zo weinig klanten contact hebben opgenomen na het openstellen van het emailadres: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen die klachten heeft, zich – behalve bij de LVVP – ook rechtstreeks bij ons meldt. Dat geeft ons de kans om ze te helpen. We gaan een algemene uitbelactie naar onze vrijgevestigde opdrachtgevers doen om ondersteuning aan te bieden.”

Tenzinger heeft weliswaar de afgelopen maanden meerdere functionaliteiten opgeleverd, zoals factureren op papier en crediteren. Maar onze leden hebben nog steeds geen perspectief wanneer er sprake is van een volledig product waarmee zij kunnen werken en dat aan alle vereisten van het zorgprestatiemodel voldoet.

De LVVP heeft aangedrongen op compensatie van gebruikers van Medicore
Onze leden hebben het afgelopen jaar niet ten volle gebruik kunnen maken van de functionaliteiten die van een volwaardig epd mag worden verwacht. Wij hebben Tenzinger aangegeven dat het niet redelijk is dat gebruikers het volledige abonnementstarief moeten betalen terwijl zij daarvoor geen compleet product hebben gekregen. Tenzinger moet nog reageren op deze vraag.

Als u wilt overstappen naar een ander epd, moet Tenzinger uw gegevens goed overdragen
In de overeenkomst die u met Tenzinger heeft afgesloten, staat wat uw opzegtermijn is. Ook is in deze overeenkomst geregeld wat u aan ondersteuning van Tenzinger mag verwachten bij het overzetten van gegevens van Medicore naar een ander epd. Wij adviseren u om uw overeenkomst gericht hierop na te lezen.

Maak bij de selectie en het afsluiten van een overeenkomst met een nieuwe leverancier in ieder geval duidelijke afspraken over het overnemen van de historie uit Medicore. Denk aan de patiëntendossiers, de agenda, financiële gegevens etc.. Wilt u meer weten over het selecteren van een nieuw epd? Kijk dan op de epd-keuzehulp van VG VIPP.

Wilt u Medicore ook in de toekomst blijven gebruiken? Gebruik hun helpdesk als u vastloopt!
Ondervindt u nog problemen met onderdelen van Medicore? Zoals met terugwerkende kracht declareren van intercollegiaal overleg? Of het registreren van consulten, declareren, facturen opstellen in pdf, uploaden van bestanden naar Vecozo en/of ontvangen en lezen retourberichten uit Vecozo? Bent u facturen of Vecozo-berichten kwijt? Neem dan contact op met Tenzinger voor ondersteuning op maat. Hoe gaat dat in zijn werk:

  • U stuurt een mail naar lvvp@tenzinger.com met (1) uw naam, (2) uw telefoonnummer, (3) op welk moment van de dag u telefonisch goed bereikbaar bent en (4) de problemen die u heeft met Medicore.
  • Medicore neemt contact met u op voor het maken van een telefonische of teams-afspraak. Deze afspraak kan ook in de avonduren plaatsvinden.
  • Tijdens deze uitgebreide afspraak kan een medewerker van Medicore desgewenst op afstand met u meekijken en past waar nodig de instellingen in de software aan of geeft u advies hoe u het meeste uit de software kunt halen.
  • Aan het eind van deze afspraak kunt u de belangrijkste functies van Medicore zelfstandig gebruiken.
  • Deze dienstverlening van Tenzinger is gratis, u krijgt hiervoor geen factuur.

Ook interessant

VGZ volgt beleid Ohra bij vergoeding ggz door ongecontracteerde zorgaanbieders

De LVVP krijgt veel vragen van verontruste leden over het bericht van VGZ dat zij de zuivere restitutiepolis p

Lees meer

AP doet in december uitspraak over aanleverplicht zorgvraagtyperingsdata aan NZa

De verplichte aanlevering van de zorgvraagtyperingsdata aan de NZa is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2023

Lees meer