Minister gaat alternatieven voor dubbel eigen risico in zorgprestatiemodel onderzoeken

Minister gaat alternatieven voor dubbel eigen risico in zorgprestatiemodel onderzoeken

16-09-2021 Print

Het nieuwe zorgprestatiemodel gaat er voor patiënten toe leiden dat zij voor een traject dat de grens van het kalenderjaar overschrijdt twee keer het eigen risico gaan betalen. Tot nu toe was dat niet het geval: alleen het eigen risico van het startjaar werd aangesproken. Samen met MIND, NVP, NVvP en V&VN heeft de LVVP hier opnieuw protest tegen aangetekend. Op maandag 12 september jl. debatteerde de Tweede Kamer hierover met minister Hugo de Jonge en is er over enkele moties gestemd. De uitkomst: de minister gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vragen te onderzoeken of er binnen het zorgprestatiemodel toch een andere benadering mogelijk is voor eigen risico per behandeling/traject.

Minister Hugo de Jonge noemde het dubbel eigen risico in Zorgvisie eerder een ‘vervelend neveneffect’ van de nieuwe bekostiging in de ggz. In hetzelfde artikel hamert Judith Veenendaal, directeur van de LVVP, op het belang van laagdrempeligheid: ‘Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten staan voor laagdrempelige en toegankelijke zorg. Het mag niet zo zijn dat de nieuwe bekostiging deze kernwaarde ondermijnt.’

We zijn uiteraard blij dat de minister nu, na het aannemen van de motie van het lid Paulusma, onderzoek gaat doen naar een alternatief voor het dubbel eigen risico binnen het zorgprestatiemodel. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek, waarbij we ons realiseren dat een onderzoek niet zaligmakend is en niet per definitie tot een oplossing zal leiden. Daarom blijven we ons samen met MIND sterk maken voor een wijziging van deze regeling voor het eigen risico.

De motie van het lid Paulusma luidde als volgt:

‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een eigen risico van 385 euro kan leiden tot onterechte zorgmijding;
overwegende dat zowel het Centraal Plan Bureau als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een vast bedrag per behandeling (bijv. DBC) als reëel alternatief zien voor het huidige eigen risico;
constaterende dat de ggz-sector met het zorgprestatiemodel juist afstapt van behandeltrajecten;
verzoekt de regering om de NZa te vragen te onderzoeken hoe een eigen betaling met een vast bedrag per behandeling te realiseren is binnen het zorgprestatiemodel en de Kamer hier het eerste kwartaal van 2022 over te informeren; en gaat over tot de orde van de dag.’

Ook interessant

Call for abstracts LVVP-congres 20 mei 2022!

We zijn op zoek naar ervaren sprekers die op deze dag een actieve workshop kunnen verzorgen voor vrijgevestigd

Lees meer

Grote financiële gevolgen nieuw zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten

Jaarlijkse eigen bijdrage aan geestelijke gezondheidszorg vergroot kans op zorgmijding.

Lees meer