Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst

Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst

19-10-2023 Print

Zorgaanbieders over administratieve lasten in de praktijk

De stapeling van administratieve lasten uit wet- en regelgeving heeft grote impact op de kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnszorg. Dat blijkt uit de 23 praktijkverhalen in het narratieve onderzoek Stop de stapeling van de Eerstelijnscoalitie, waar de LVVP deel van uitmaakt. Minister Helder nam op 18 oktober jl. het onderzoeksrapport in ontvangst.

Onevenredige belasting
Hoewel iedereen het erover eens is dat de administratieve belasting in de zorg naar beneden moet, worden zorgaanbieders in de praktijk onverminderd geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving die lastenverzwarend uitpakt. De stapeling van deze administratieve lasten raakt met name de kleinschalige zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals huisartsen, apothekers, tandartsen en verloskundigen. Zij zijn in vergelijking met grote zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, onevenredig veel
tijd, energie en geld kwijt aan verantwoordingseisen en administratie.

“De Wtza helpt op geen enkele manier om de kwaliteit te verhogen. Dat is al lang geregeld door
beroepsverenigingen, de beroepscode voor psychotherapeuten, het klacht- en tuchtrecht en de eisen van het
GGZ-kwaliteitsstatuut. Tegen fraude helpt de Wtza ook niet, want daar zitten de zorgverzekeraars bovenop.”
een anonieme psychotherapeut

Gevolgen in de praktijk
In het onderzoek vertellen 23 zorgaanbieders over de concrete gevolgen die zij in de praktijk ondervinden van administratieve verplichtingen en verantwoordingseisen. Zij vertellen over de tijd en energie die het kost om complexe regelgeving te doorgronden. Over de kosten die het met zich meebrengt en de invloed die het heeft op hun werkplezier. En over hun vrees dat de sterke toename van administratieve lasten jonge zorgverleners ervan weerhoudt te kiezen voor het vak of voor een eigen praktijk.

“Ik heb besloten eerder met pensioen te gaan.”
een anonieme psychotherapeut

Betrekken eerstelijnszorgaanbieders
De Eerstelijnscoalitie stelt het zeer op prijs dat minister Helder het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport in ontvangst wil nemen. Eerder toonde de minister zich ook ontvankelijk voor geluiden uit het veld door het indrukken van de pauzeknop voor de openbare jaarverantwoording. De Eerstelijnscoalitie hoopt dat deze verhalen uit de praktijk nog meer inzicht geven in de complexiteit en de kosten die elke nieuwe administratieve handeling in de praktijk met zich meebrengt.

Ellemieke Hin, bestuurslid KNMT die samen met Reinier Bax (bestuurslid KNMP) en Guus Jaspar (bestuurslid LHV), namens de ELC, het rapport aanbood: “Wij hopen op een nieuw publiek debat over verantwoording en praktijkhouderschap in de eerstelijnszorg. Door eerstelijns zorgaanbieders meer te betrekken bij relevante wetgevingstrajecten kan wetgeving worden gerealiseerd die in de praktijk goed werkbaar en passend is.”

Minder papier, meer tijd en werkplezier
Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport nam het rapport met belangstelling in ontvangst. Met het actieplan `(ont)regel de Zorg` halen we, samen met het werkveld, een hoop administratieve druk weg bij zorgverleners. Dat is belangrijk, want zo zorgen we ervoor dat er meer tijd is om zorg te verlenen en plezier in het werk te houden. Maar we zijn er nog niet. Regeldruk blijft een veelkoppig monster dat groeit en groeit. Daarom is het vervolgadvies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving van vorige week zeer welkom. De aanbevelingen geven richting om het  verantwoordingsstelsel sneller en fundamenteel te wijzigingen. Zodat je straks alleen nog hoeft te verantwoorden wat écht nodig is om goede zorg te leveren. Minder papier, meer tijd en werkplezier. Ik ga ermee aan de slag, samen met alle partijen van het Integraal Zorgakkoord.’

Over het onderzoek
Voor het onderzoek zijn 23 zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg geïnterviewd: 7 huisartsen, 5 apothekers, 2 tandartsen, 4 verloskundigen en 5 vrijgevestigde praktijken van onder andere een psychotherapeut, een logopedist en een diëtist. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met administratieve verplichtingen uit zowel huidige wetgeving als nieuwe wetgeving.

Over de Eerstelijnscoalitie
De Eerstelijnscoalitie (ELC) bestaat, naast de LVVP, uit nog acht andere eerstelijnsorganisaties: KNMP (apothekers), KNMT (tandartsen), KNOV (verloskundigen), LHV (huisartsen), PPN (paramedici), NVM-mondhygiënisten, NVvP (podotherapeuten) en ONT (tandprothetici).

Ook interessant

Versie 2 van het LVVP-contractenoverzicht beschikbaar

We constateren dit jaar opvallend veel slordigheidjes en onzorgvuldigheden.

Lees meer

ONVZ deelt onze mening over plicht zorgaanbieder om patiënt te informeren

Feit blijft dat de LVVP niet blij is met de machtiging an sich. Maar we zijn wel blij met deze ...

Lees meer