UPDATE! Mondkapjesplicht vanaf 1 december 2020

UPDATE! Mondkapjesplicht vanaf 1 december 2020

13-12-2020 Print

UPDATE 10 december 2020 – Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes, stationsgebouwen en luchthavens in Nederland verplicht. Dit is één van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lees meer over de invoering van de mondkapjesplicht.

Mondkapjes in de ggz-praktijk

Uit de richtlijn ggz en corona: ‘Het bestuur van een instelling of een vrijgevestigde behandelaar heeft de mogelijkheid medewerkers, patiënten en bezoekers te verplichten een mondneusmasker te dragen in de gebouwen van de instelling en omgevingen waar het houden van de 1,5 meter afstand niet goed mogelijk is. Patiënten en bezoekers kunnen daarvoor een eigen masker gebruiken. [..] De hulpverlener gebruikt, als de zorg binnen 1,5 meter plaats vindt of het risico te hoog inschat buiten de 1,5 meter, een mondmasker.’

U kunt patiënten en medewerkers dus verplichten om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen (in de gangen); het mondkapje kan af zodra iemand op een vaste plek zit in de wachtruimte of de spreekkamer.

Uitzondering op de mondkapjesplicht

Sommige mensen hoeven geen mondkapje op waar dat verplicht is. Mensen die vanwege een beperking of (psychische) ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven geen mondkapje op. En mensen die daarvan ernstig ontregeld raken ook niet. Meer over de uitzondering vindt u in:

 

Binnen de regeling uitzondering mondkapjesplicht is degene die geen mondkapje kan dragen er zelf verantwoordelijk voor om aan te tonen dat hij onder de uitzonderingsregeling valt. U hoeft hier als ggz-behandelaar hier officiële verklaring voor af te geven. Het zelf (als eigen behandelaar) verstrekken van zo’n verklaring wordt afgeraden door de KNMG.

UPDATE: De KNMG en de LHV hebben bezwaar gemaakt tegen de teksten op de website van de Rijksoverheid. Inmiddels zijn deze teksten aangepast. Er staat niet langer dat een patient een verklaring kan vragen aan de eigen zorgverlener, maar wel dat patiënt zelf een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling kan overleggen. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts (en ook een psycholoog of psychotherapeut) niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat u uw (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.

Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, heeft op haar website een pasje beschikbaar gesteld dat patiënten zelf kunnen downloaden en invullen om aan te tonen dat ze geen mondkapje kunnen dragen. Mocht een patiënt u vragen om een verklaring, dan kunt u hiernaar verwijzen. Een praktijkstempel op zo’n pasje is niet noodzakelijk. Overigens zijn er ook alternatieven denkbaar,zoals het tonen van een hulpmiddel of medicatie, het dragen van een faceshield (dit impliceert dat een mondkapje niet mogelijk is, maar toont wel de goodwill van de persoon om mee te werken) of een verklaring van een naaste of begeleider.

Bekijk ook het coronadossier van de LVVP>

 

Ook interessant

Versie 9 richtlijn ggz en corona gepubliceerd

De richtlijn ggz en corona is weer aangepast.

Lees meer

Tweede Kamer: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

Op 8 december jl. heeft de Tweede Kamer een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet

Lees meer