Nieuwe LVVP-voorzitter Brigitte Baeten wil ‘met lef en durf een prominente positie in het zorgveld hebben en houden’

Nieuwe LVVP-voorzitter Brigitte Baeten wil ‘met lef en durf een prominente positie in het zorgveld hebben en houden’

02-04-2024 Print

Op 27 maart jl. heeft de algemene ledenvergadering Brigitte Baeten benoemd als nieuwe voorzitter van de LVVP. Zij neemt de voorzittershamer over van Ria Mous. Wie is Brigitte Baeten en wat drijft haar om deze rol op zich te nemen? De LVVP behartigt de belangen van de leden, maar hoe doen bestuursleden dat nu eigenlijk? Waar staan ze voor, waar zitten ze aan tafel? U leest het in dit interview met de kersverse LVVP-voorzitter, die ‘met lef en durf een prominente positie in het zorgveld wil hebben en houden.’

 

Wie is Brigitte Baeten? Wat voor achtergrond heb je? Waar voer je praktijk en wat voor soort praktijk heb je? Wat doe je graag in je vrije tijd?
“Ik ben als klinisch psycholoog, gedragstherapeut en seksuoloog werkzaam in een vrijgevestigde solopraktijk in Waalwijk. Dit doe ik inmiddels ruim tien jaar, waarbij ik me met name richt op de gespecialiseerde ggz. Hiervoor heb ik vele jaren in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Ik heb steeds gewerkt op het snijvlak van de psychiatrie, algemene ziekenhuispsychologie en revalidatie, niet alleen inhoudelijk maar ook als manager. Jarenlang ben ik praktijkopleider geweest van diverse vervolgopleidingen en ik geef supervisie en leertherapieën op verschillende deelgebieden van ons vak. Al met al heb ik dus een brede achtergrond, zowel qua inhoud als op beleidsniveau.

Ik geniet van het ondernemer zijn en de zaakjes zelf te kunnen regelen, met duidelijke overlegstructuren en een efficiënte aanpak. Sinds ik in de vrije vestiging werk, heb ik meer contacten met collega’s van diverse disciplines dan toen ik in de instellingen werkte. Ik ben en blijf nieuwsgierig naar groei en ontwikkeling zowel professioneel als persoonlijk. Ik stel vragen, ik maak verbinding en ga uitdagingen aan.

Privé ben ik moeder van een studerende dochter. In mijn vrije tijd probeer ik fit te blijven door hardlopen, tennis en wandelen. Ik verrijk mijzelf graag met beeldhouwen, lezen, goede gesprekken, theater en musea. Verder sta ik altijd open voor een gezellig etentje, samen koken, tuinieren of een spel.”

 

Enige tijd geleden heb je binnen het bestuur aangegeven dat je beschikbaar bent om het LVVP-voorzitterschap over te nemen van Ria Mous. Wat drijft je om deze rol op je te nemen?
“Toen ik mijn vrijgevestigde praktijk aan het opstarten was, wist ik direct dat ik lid wilde worden van de LVVP: die actieve club die vaak aan de juiste tafels meepraat, die zich op een constructief kritische manier laat zien en horen en die bijdraagt aan belangrijke landelijke thema’s. Ik werd al snel actief binnen de vereniging door visiteur te worden. Een aanrader! Het visiteurschap verrijkte mij echt als praktijkhouder: ik kreeg mijn praktijk vlot op orde, leerde de wet- en regelgeving kennen en werd me meer bewust van landelijke ontwikkelingen gelinkt aan ons vak.

Ik ontdekte persoonlijke kwaliteiten die door anderen ook gezien werden en trad vervolgens toe tot het bestuur. Deze stap naar voorzitter is voor mij een stap vooruit: het is spannend, je bent meer zichtbaar. Maar ik ben klaar om de belangen van de vrijgevestigde stevig te behartigen, samen met de andere bestuursleden, de directeur, het bureau en met de leden. Ria heeft een schat aan ervaring en zorgde in haar rol als voorzitter voor stabiliteit in het bestuur en de vereniging. Ik vind het een voorrecht dat ik haar in deze rol mag opvolgen.”

 

In de afgelopen maanden zijn het LVVP-bestuur en het LVVP-bureau aan de slag gegaan met het formuleren van een heldere missie en visie en het bepalen van een strategie voor de middellange termijn. Waar staat de LVVP voor en waar liggen de speerpunten?
“In een notendop komt het erop neer dat de gezondheidszorg snel ontwikkelt en dat de professional moet transformeren. Er spelen vier grote ontwikkelingen in de zorg: 1. een discrepantie tussen het zorgaanbod en de zorgvraag; 2. domeinoverstijgend werken is overal; 3. een toenemend belang van passende zorg en 4. een afname van financiële middelen per cliënt.

Permanente professionalisering van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten is een belangrijk speerpunt voor de toekomst. De LVVP wil met lef en durf een prominente positie in het zorgveld hebben en houden. Het bestuur van de LVVP pakt daartoe in landelijke overlegorganen een positief-kritische rol waarbij de LVVP zich bewust is van het algemeen belang (systeemverantwoordelijkheid) en zich opstelt als belangenbehartiger van de vrijgevestigde ggz-professional. Vaak past strategisch handelen, soms is doorpakken gewenst.”

 

Wat zijn actuele ontwikkelingen binnen de vereniging waar het bestuur zich mee bezighoudt?
“Naast de dienstverlening aan leden vanuit het bureau, houdt de LVVP zich actief bezig met diverse landelijke vraagstukken. Ik realiseer me hierbij dat veel inspanningen die de LVVP doet niet altijd zichtbaar zijn voor de leden! Zo heb ik mij als bestuurslid in de afgelopen tijd actief beziggehouden met de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering binnen het zorgprestatiemodel. Daarnaast was ik actief als bestuurslid van TOP Opleidingsplaatsen dat zich bezighoudt met het toewijzingssysteem van opleidingen in de ggz. Ook nam ik deel aan de kwaliteitsraad van Akwa GGZ.

Ook wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt aan het nieuwe kwaliteitsstatuut. Begrippen als passende zorg, professionalisering en regionalisering passeren regelmatig de revue tijdens bestuursvergaderingen. Maar ook de toenemende roep om kwaliteitstransparantie is iets wat het bestuur bezighoudt. Wat wel binnenkort meer zichtbaar wordt voor de leden, is de ontwikkeling van het nieuwe portfolio in het kader van de LVVP-visitatie. De eerste pilots lopen inmiddels en de reacties zijn tot nu toe positief. We hopen de nieuwe online omgeving met het portfolio in september te lanceren.”

 

Is er een oproep, een wens, of een gedachte die je de LVVP-leden bij de start van je termijn als voorzitter zou willen meegeven?
“Met de ruim 2.600 vrijgevestigde leden is de LVVP geen kleine partij. Als vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals leveren we kwalitatief goede zorg voor relatief weinig geld. We hebben als vereniging een serieuze stem in bestuurlijke overleggen en de stem van de LVVP wordt daadwerkelijk gehoord en regelmatig geconsulteerd. Mijn doel is om, samen met de LVVP-leden, hierin verder te groeien.

Ik zou veel meer verbinding willen maken tussen de leden onderling en tussen leden, bureau, directeur en bestuur. Als bestuurslid, en nu voorzitter, van de LVVP zou ik wensen dat er meer leden met ons actief een stap vooruit willen zetten om de vrijgevestigden in de regio en landelijk meer stem te geven. Ook zou ik graag meer zelfbewustzijn zien bij de vrijgevestigden over het belang van hun positie: die positie is nu goed en die moet ook in de toekomst goed blijven. Een andere wens is dat we ons als leden meer bewust zijn van het feit dat de visitatie bijdraagt aan een hogere kwaliteit.

Ook zou ik wensen dat we een groep leden regelmatig kunnen raadplegen over relevante thema’s. Wil je hieraan meedoen? Meld je aan bij het LVVP-bureau!

Ik zou willen dat de continue professionalisering bij onze leden leidt tot een groeiende systeemverantwoordelijkheid: dat we, met elkaar, in een actieve houding én in samenwerking antwoorden weten te vinden op de veranderingen die gaande zijn in de zorg. Hoe mooi zou het zijn als we als LVVP-leden voorop lopen in het verbeteren van de zorg! Zo zullen we in staat zijn om snel én effectief te reageren op nieuwe ontwikkelingen, zodat we met flair en lef actief kunnen blijven participeren aan de belangrijke beleidstafels. Die uitdaging ga ik graag samen met jullie aan!”

Ook interessant

Nieuw: handig overzicht met de deadlines contractering 2025

We zijn gestart met een analyse per zorgverzekeraar, die uitmondt in de LVVP-special zorginkoopbeleid.

Lees meer

Contract Zorg en Zekerheid: langer doorbehandelen toch mogelijk

Op aandringen van de LVVP heeft Zorg en Zekerheid de te strakke begrenzing wat laten vieren.

Lees meer