Nieuwe regelgeving 2019

Nieuwe regelgeving 2019

07-01-2019 Print

 

Minder diagnose-informatie nodig voor DIS (gespecialiseerde ggz)
De NZa heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de regeling ’Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’. Deze regeling gaat over de aanlevering van dbc-gegevens bij het DIS (dbc-informatiesysteem). Bij de verwerking van de data volstaat informatie op hoofddiagnoseniveau; daarom gaat de NZa niet langer informatie over diepere niveaus opvragen. Omdat ict-leveranciers tijd nodig hebben om hun software aan te passen, gaat de wijziging pas op 15 april 2019 in.

 

De wijzigingen in de gegevensaanlevering bij DIS zijn:

 • As 3, as 4 en as 5 hoeven niet meer aangeleverd worden.
 • As 1 en as 2  hoeven niet meer op het diepste niveau aangeleverd te worden. Dit betekent dat per aangeleverde primaire- en nevendiagnose de diagnosehoofdgroep volgens DSM-IV aangeleverd moet worden (zie de tabel hieronder). Als u de diagnoses in DSM-5 vastlegt, wordt alleen de bijbehorende diagnosehoofdgroep in DSM-IV bij DIS aangeleverd. Het omzetten van diagnosehoofdgroepen van DSM-5 naar DSM IV wordt geautomatiseerd door de softwareleverancier gedaan (middels een conversietabel).
 • Het aantal nevendiagnoses die bij dit dbc-traject horen in deze diagnosehoofdgroep wordt geaggregeerd op diagnosehoofdgroep en dbc-traject. Als er bijvoorbeeld drie verschillende angststoornissen op het diepste niveau aanwezig zijn als nevendiagnoses, dan voldoet het om aan te geven dat er sprake is van angststoornissen als nevendiagnose met daaraan toegevoegd het aantal (in dit geval 3).
 • Als de leverancier de mogelijkheid blijft bieden, kunt u ervoor kiezen om  de bovengenoemde detailinformatie nog wel in te vullen in uw registratiesoftware. Deze informatie is dan alleen voor uw eigen gebruik en wordt per 15 april niet meer aangeleverd aan DIS.

 

De codes diagnosehoofdgroepen die gebruikt worden voor DIS zijn:

 • 001 Overige stoornissen in de kindertijd
 • 002 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • 003 Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen
 • 004 Restgroep diagnoses
 • 007 Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen
 • 008 Aan alcohol gebonden stoornissen
 • 009 Overige aan een middel gebonden stoornissen
 • 010 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 • 011 Depressieve stoornissen
 • 012 Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
 • 013Angststoornissen
 • 014 Persoonlijkheidsstoornissen
 • 015 Somatoforme stoornissen
 • 016 Eetstoornissen

 

NB: De hoofddiagnoses ‘005 Aanpassingsstoornissen’ en ‘006 Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn’ mogen alleen in geval van ‘pre-intake, diagnostiek en algemeen indirecte tijd’ geregistreerd en naar DIS gestuurd worden.

 

Tarieven
De NZa heeft de tarieven voor 2019 geïndexeerd. De gb-ggz tarieven (inclusief tariefbeschikking) vindt u hier. De tariefbeschikking voor de g-ggz vindt u hier en de bijlage met de tarieven vindt u hier. U vindt de links ook op Mijn LVVP (generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz).

 

Experiment aanvullende beroepen (g-ggz en gb-ggz) GAAT NIET DOOR (UPDATE 7 JANUARI 2019)
In het hoofdlijnenakkoord van afgelopen zomer is, vooruitlopend op de nieuwe productstructuur, afgesproken dat er in 2019 geëxperimenteerd wordt met enkele aanvullende beroepen. Dit zijn beroepen die tijd schrijven waarvan de tijd niet afleidt in een dbc, zoals het geval is bij de ervaringsdeskundige of psychodiagnostisch werker. Dit betekent dat de tijd wel wordt geregistreerd, maar dat deze niet meegenomen wordt in de directe en indirecte minuten. Deze beroepen zijn in de dbc-beroepentabel terug te vinden. Via dit experiment kunnen deze beroepen vanaf 2019 hun inspanningen direct declareren mits er een contract is met een zorgverzekeraar.  De NZa schrijft hierbij niet voor hoe dit experiment technisch moet worden vormgegeven. Om dit experiment formeel te kunnen laten starten, is er een aanwijzing nodig van de staatssecretaris. Zodra de NZa deze aanwijzing ontvangen heeft, zal zij het beleid publiceren. We zullen u hierover informeren via de nieuwsbrief en de website.

 

UPDATE 7 JANUARI 2019: Inmiddels is bekend geworden dat het experiment voorlopig niet doorgaat. De staatssecretaris heeft op aandringen van de betrokken veldpartijen besloten de aanwijziging niet te geven en eerst weer om tafel te gaan met de betrokken veldpartijen. We houden u op de hoogte.

Ook interessant

Addendum LVVP-kwaliteitscriteria 2019

De LVVP-kwaliteitscriteria bieden LVVP-leden een kader voor het vormgeven van een goede en professionele praktijk en worden gebruikt bij de ...

Lees meer

SVR en SBG gaan op in Akwa GGZ

Stichting vrijgevestigden ROM’men (SVR) gaat per 15 januari 2019 op in Akwa GGZ. Zij zal de vrijgevestigden hierover nog dit ...

Lees meer