Nieuwe versie LVVP-contractenoverzicht online

Nieuwe versie LVVP-contractenoverzicht online

25-11-2021 Print

Van een aantal zorgverzekeraars hebben we antwoorden ontvangen op vragen die we aan hen gesteld hebben. Deze hebben we verwerkt in het contractenoverzicht. Download het contractenoverzicht niet, maar gebruik altijd de meest actuele versie! Deze vindt u op Mijn LVVP.

Over CZ hebben we u eerder bericht. Van deze zorgverzekeraar hebben we nog de volgende aanvulling ontvangen ten behoeve van vrijgevestigden die tot voor kort ggz-zorg leverden onder de vlag van PrimaCura en PoZoB en keten dbc’s declareerden:

“Daarnaast hebben we ondertussen ook een verdeelsleutel van PrimaCura (voorheen PRO-RCH) gehad en volgt een methodiek voor de keten-DBC’s van PoZoB deze week (en gezamenlijke communicatielijn van PoZoB en CZ). De verdeelsleutel van PrimaCura is al meegenomen in de voorstellen die in de loop van volgende week uitgaan. In overleg met PoZoB is besloten dat praktijken zich bij ons moeten melden met bepaalde informatie; PoZoB kon de informatie over de wie en de hoeveelheid van declaraties niet met ons delen. Vandaar deze lijn.”

Ook interessant

Landelijk kwaliteitsstatuut: invulformats blijven geldig tot 1 juli 2022

De kwaliteitsraad van (ZiNL) heeft besloten de geldigheid van de invulformats behorend bij het KS met een half

Lees meer

LVVP ondersteunt leden bij maken bezwaar tegen afslagen tarieven door zorgverzekeraars

Een van de acties is dat we ons – op verzoek van vele leden – beraden op het nemen van juridische stappen ...

Lees meer