Nieuws over uw regio: regioplannen geven richting aan (ggz-)zorg van de toekomst

Nieuws over uw regio: regioplannen geven richting aan (ggz-)zorg van de toekomst

01-02-2024 Print

Na de regiobeelden zijn begin dit jaar ook de regioplannen gepubliceerd. Alle 31 zorgkantoor-regio’s hebben inmiddels een regioplan opgesteld. Meestal gaan de plannen over de hele regio, in 6 regio’s is gewerkt met subregio’s. Op uw eigen regiopagina vindt u een link naar het desbetreffende regioplan.

Grote thema’s in de regioplannen zijn onder meer mentale gezondheid, gezondheidsverschillen, preventie, kwetsbare ouderen en de arbeidsmarkt. Per regio verschillen de accenten.

Als we kijken naar mentale gezondheid, valt op dat in alle regioplannen wordt ingestoken op het verbeteren van de mentale gezondheid en weerbaarheid van inwoners met een benadering die meer hulpvraag-gericht, laagdrempelig en preventief is.
Ook neemt in alle regioplannen het voeren van verkennende gesprekken in samenwerking met het sociaal domein een prominente plek in. De wijze waarop dit wordt vormgegeven verschilt per regio.
Daarnaast wordt in de meeste plannen ook ingezet op herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigheid om de doorstroom in de ggz te verbeteren.

Wij raden u aan om uw eigen regioplan door te nemen op het onderdeel mentale gezondheid. Na het lezen weet u wat er in uw eigen regio gebeurt en wat dat kan betekenen voor uw (regionale) rol en positie als vrijgevestigd ggz-behandelaar.

U vindt uw regioplan onder uw eigen regiopagina op de LVVP-website (Mijn LVVP, alleen voor leden).

Heeft u nieuws over uw eigen regio? Geef dit dan aan ons door via regio@lvvp.info.

Ook interessant

Toeslag psychodiagnostiek: wanneer kunt u deze nieuwe prestatie declareren?

Ook in setting 1 (vrijgevestigden, ambulant kwaliteitsstatuut sectie II) kan de toeslag worden gedeclareerd, m

Lees meer

Registratie-eenheid voor groepsconsulten gewijzigd van 30 naar 15 minuten

Het programma zorgprestatiemodel heeft een nieuw document met voorbeelden van de registratie gepubliceerd.

Lees meer