Noodkreet aan gemeente Amsterdam voor jeugdhulp door vrijgevestigden in 2024

Noodkreet aan gemeente Amsterdam voor jeugdhulp door vrijgevestigden in 2024

06-04-2023 Print

De gemeente Amsterdam heeft helaas het aanbestedingstraject voor de jeugdhulp voor 2024 aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor zullen veel van onze leden die in Amsterdam jeugdhulp aanbieden buiten de boot vallen en geen contract meer ontvangen. Dit is zeer zorgwekkend! Op initiatief van de LVVP hebben de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) een brief gestuurd naar de verantwoordelijk wethouder in Amsterdam.

In deze brief geven we aan wat de meerwaarde is van vrijgevestigde zorgaanbieders, wat er straks mis kan gaan als deze vorm van jeugdzorg alleen toegankelijk zal zijn voor ouders die voldoende draagkrachtig zijn en dat de SBJ samen met jeugdhulpaanbieders graag in gesprek wil gaan met de wethouder.

Wordt vervolgd!

Ook interessant

Aanvragen verhoging omzetplafonds kan vanaf nu

Om te beslissen of u om een verhoging wilt vragen, is het belangrijk dat u uw wachtlijst actualiseert.

Lees meer

Oproep productiviteitsonderzoek NZa: doe mee, het kost weinig tijd

Goed op te weten: het is voor de meesten van u maar een klein uurtje werk.

Lees meer