Normatief uurtarief Menzis leidt tot forse toekomstige terugvorderingen

Normatief uurtarief Menzis leidt tot forse toekomstige terugvorderingen

19-10-2017 Print

De verhalen die wij hebben gehoord en gezien zijn soms meer dan schrijnend. Zo hebben leden soms maar een handjevol dbc’s gedeclareerd en zijn zij binnen het omzetplafond gebleven, maar moeten zij desalniettemin een paar duizend euro terugbetalen. Het bestuur stelde eerder al vast dat het gevoel van onrechtvaardigheid onder de leden dusdanig hoog is dat de LVVP genoodzaakt is tot actie tegen het onderhavige Menzis-beleid. De LVVP is en blijft het namelijk oneens met een eenzijdig vastgesteld normatief uurtarief als dat van Menzis, omdat het een systeem is binnen het bekostigings- en financieringssysteem van de NZa. Het leidt tot grote financiële onzekerheid en is bovendien onnodig administratief belastend.

 

Effecten beleid Menzis voor 2018

  • Gespecialiseerde ggz (g-ggz)

We hebben over 2014 berekend dat contractanten met het normatieve uurtarief worden gedwongen om in de g-ggz op circa 50% van de tijdsrange binnen de dbc te gaan zitten om niet te maken te krijgen met terugvorderingen. De betekenis hiervan is al moeilijk te begrijpen, laat staan de toepassing ervan in de zorgpraktijk. Deze berekening hebben we herhaald voor de jaren tot en met 2018. Tot onze grote schrik constateren we dat contractanten op circa 67% van de tijdsrange van de dbc moeten gaan zitten om niet te maken te krijgen met terugvorderingen. Dat is een verschuiving van halverwege naar twee derde van de bandbreedte! De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de NZa-tarieven harder zijn gestegen dan het normatieve uurtarief van Menzis.

  • Generalistische basis-ggz (gb-ggz)

Voor de gb-ggz geldt dat contractanten meer minuten zorg moeten bieden dan waar de tarieven destijds op waren gebaseerd. Zij moeten dus meer doen voor hetzelfde tarief. In tegenstelling tot de g-ggz zijn de financiële effecten hiervan over de jaren ongeveer gelijk gebleven aan die van 2014.

 

Menzis blijkt ongevoelig voor geluid vrijgevestigden
De LVVP heeft Menzis in het afgelopen jaar herhaaldelijk gewezen op de onredelijkheid van zijn systeem en de effecten daarvan. Dit heeft tot enkele minieme wijzigingen geleid. Uiteindelijk is Menzis echter ongevoelig gebleken voor onze bezwaren.

 

Alert voor contract Menzis 2018
De LVVP geeft hiermee het grootst mogelijke alert af ten aanzien van het contract van Menzis voor 2018, waarin het normatieve uurtarief (nu gemiddeld uurtarief) wederom is opgenomen. We weten inmiddels dat de soep bij Menzis over twee jaar – bij de afrekening over 2018 – nog steeds zo heet gegeten wordt als hij nu in het contract wordt opgediend. Zoals u hierboven, onder de informatie over de gevolgen voor de gespecialiseerde ggz, hebt gelezen, zal de terugvordering van Menzis over latere jaren hoger zijn dan die over 2014.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook interessant

Zilveren Kruis honoreert LVVP-visitatie

Zilveren Kruis heeft onlangs besloten om de LVVP-visitatie in 2018 gelijk te stellen aan het bezit van het keurmerk KiBG. LVVP-leden ...

Lees meer

Lever nog geen ROM-gegevens aan bij SBG via SVR, blijf wel ROM”™en

Zoals bekend deed de voorzieningenrechter eerder uitspraak in een kort geding om vast te stellen of de Stichting Benchmark GGZ (...

Lees meer