NZa past tarief informatieverstrekking aan

NZa past tarief informatieverstrekking aan

16-03-2023 Print

Eerder schreven we in deze nieuwsbrief  over de forse verlaging van het tarief voor schriftelijke informatieverstrekking met ingang van 1 januari 2023. De NZa laat nu weten dat dit tarief toch weer wordt verhoogd: per 1 april gaat het oude tarief gelden, geïndexeerd naar 2023, wat neerkomt op een bedrag van € 98,85.

De NZa schrijft hierover het volgende:

“Per 1 januari 2023 is het tarief voor informatieverstrekking aangepast op basis van een kostprijsonderzoek naar informatieverstrekking in de medisch specialistische zorg. Dit kostprijsonderzoek resulteerde in een daling van het tarief. In 2022 was het tarief € 91,78 en op basis van het kostprijsonderzoek is het tarief per 1 januari 2023 vastgesteld op € 36,29. De NZa krijgt in januari 2023 vragen en signalen over deze daling met als algemene strekking dat de daling te fors is voor informatieverstrekking in de ggz en fz. Omdat de rekenvoorbeelden in de signalen aannemelijk zijn en omdat de NZa (anders dan voor de msz) specifiek voor de ggz en fz geen onderbouwing heeft dat het nieuwe tarief redelijkerwijs kostendekkend is, draaien we dit nieuwe tarief terug voor de ggz en fz. Dit zal ingaan in het tweede kwartaal van 2023.

Dit betekent dat per 1 april 2023 een nieuw tarief geldt voor de prestatie informatieverstrekking, namelijk het tarief dat gold in 2022 geïndexeerd naar 2023. Dit komt neer op € 98,85. De NZa zal in 2024 een kostprijsonderzoek uitvoeren over boekjaar 2023. Op basis hiervan zal de NZa per 2026 nieuwe tarieven vaststellen voor de ggz en fz. In dit proces kijken we ook opnieuw naar het tarief voor informatieverstrekking.”

Bekijk hier de tariefbeschikking die ingaat op 1 april 2023.

Ook interessant

Oproep productiviteitsonderzoek NZa: doe mee, het kost weinig tijd

Goed op te weten: het is voor de meesten van u maar een klein uurtje werk.

Lees meer

Hoe kunt u voldoen aan de renseigneringsverplichting?

Om u zoveel mogelijk op weg te helpen, vindt u op Mijn LVVP een stappenplan.

Lees meer