NZa start kostprijsonderzoek ggz en fz

NZa start kostprijsonderzoek ggz en fz

22-10-2018 Print

De NZa heeft 724 vrijgevestigde zorgaanbieders in de ggz en fz benaderd en hen gevraagd ‘om tijd te reserveren in december ‘18/januari ’19 om aan hun informatieverplichting te kunnen voldoen’.

 

Summiere informatie leidt tot verwarring

De LVVP krijgt veel vragen over onduidelijkheden in de vooraankondiging, onder andere over het verplichte karakter van het onderzoek, de benodigde tijdsinvestering, met wie de verstrekte gegevens worden gedeeld en of dit geanonimiseerd gebeurt, of ontheffing mogelijk is, of er een financiële tegemoetkoming tegenover staat, et cetera. De summiere informatie die nu is verstrekt roept verwarring, onrust en tegenwerking op; dat zou jammer zijn voor het welslagen van de operatie.

 

LVVP dringt aan op heldere communicatie

De LVVP heeft daarom de vragen van leden verzameld en bij de NZa neergelegd. We hebben de NZa verzocht om -wellicht op een wat uitnodigender manier- meer duidelijkheid te verschaffen over de ins en outs van het onderzoek en wat er concreet van de aanbieders wordt verwacht (wie, wat, wanneer, tijdsinvestering, verplichtingen, vergoeding, ontheffing etc.). Een heldere en concrete q&a zou hierbij behulpzaam zijn. Inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u richten aan de NZa zelf.

Ook interessant

VGZ biedt excuses aan en wijzigt beleid

VGZ stond tot nu toe de inzet van medebehandelaren in de vrijgevestigde setting niet toe, dit onder verwijzing naar sectie ...

Lees meer

VWS: Lever pilotgegevens versneld aan

Helaas loopt de aanlevering van gegevens uit de pilot zorgclustermodel vertraging op. VWS roept de deelnemers aan de pilot op ...

Lees meer