NZa trekt definitieve tariefbeschikking zorgprestatiemodel in

NZa trekt definitieve tariefbeschikking zorgprestatiemodel in

09-06-2021 Print

Op dezelfde avond dat de LVVP het webinar over de simulatie van het zorgprestatiemodel uitzond, heeft De Nederlandse Zorgautoriteit de definitieve tariefbeschikking voor het zorgprestatiemodel ingetrokken. Het intrekken van de tariefbeschikking heeft mogelijk gevolgen voor de genoemde consultprijzen die in de LVVP-simulatietool (Mijn LVVP, alleen voor leden) zijn opgenomen.

De NZa heeft geconstateerd dat zij de tarieven niet goed heeft onderbouwd en doet daar nu eerst onderzoek naar. Vervolgens zal de NZa een nieuwe versie van de definitieve tariefbeschikking publiceren. Op het moment van schrijven is dat nog niet gebeurd. De NZa kan nog niet aangeven wat de gevolgen zullen zijn voor de tarieven voor setting 1, de setting waar vrijgevestigden in werken.

De LVVP constateert dat het proces van de totstandkoming van de tarieven niet transparant is verlopen en dat achten we zorgwekkend. We adviseren de NZa dringend om de tarieven af te geven met een verklaring van een accountant/onafhankelijke, deskundige derde. Dit om het vertrouwen van het veld in de juistheid ervan te waarborgen.

Oproep: wacht niet met simuleren!
Heeft u nog geen simulatie uitgevoerd? Dan roepen we u op om dat wel te doen en daar niet mee te wachten, of de nieuwe tarieven nu al wel of nog niet definitief zijn. Hoe eerder u vertrouwd raakt met het zorgprestatiemodel en hoe eerder u (en de LVVP) zicht heeft op de mogelijke financiële impact, hoe beter. Als de nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd wordt, zal de LVVP een instructie maken hoe u uw ingevoerde gegevens eenvoudig kunt kopiëren naar de aangepaste simulatietool. U hoeft dan niet opnieuw alle gegevens in te voeren. Het werk dat u al gedaan heeft, is dus zeker niet voor niets!

Tarief psychotherapeut: stuur uw ingevulde simulatietool naar de LVVP
De LVVP krijgt signalen van LVVP-leden die psychotherapeut zijn dat het tarief van hun BIG-beroep lager uitvalt in het zorgprestatiemodel dan bij de huidige bekostiging. In huidige bekostiging geldt hetzelfde dbc-tarief voor zowel de psychotherapeut als voor de klinisch psycholoog. In het zorgprestatiemodel zijn de beide beroepen gesplitst, met als gevolg dat het tarief voor de psychotherapeut lager uitvalt dan het tarief voor de klinisch psycholoog. De effecten op de totale caseload in het nieuwe zorgprestatiemodel zijn nog niet duidelijk, daar hebben we te weinig simulaties voor. Om echt duidelijk te krijgen hoe het zit, zijn er meer gegevens nodig. Daarom blijft onze dringende oproep aan u om uw ingevulde simulatietool met ons te delen. U kunt deze sturen aan bureau@lvvp.info.

Hoe werkt de indirecte tijd?
Veel leden stellen vragen over de indirecte tijd. In het zorgprestatiemodel zit de indirecte tijd verdisconteerd in het consulttarief. Het aandeel indirecte tijd is gebaseerd op doorrekeningen van de resultaten van het kostprijsonderzoek dat de NZa anderhalf jaar geleden uitvoerde. In het zorgprestatiemodel wordt dus alleen de directe tijd geschreven. Een brief aan de huisarts en het uitwerken van een sessieverslag vallen daar niet onder. U schrijft de tijd voor deze activiteiten dus niet. Deze tijd zit verdisconteerd in het consulttarief. U schrijft enkel de directe tijd, het direct contact, dat wil zeggen face-to-face, screen-to-screen (beeldbellen) en bit-to-bit (chatten, géén e-mail!).

Afslagen van zorgverzekeraars?
Een andere vraag die vaak door leden gesteld wordt, is of zorgverzekeraars net als in de huidige bekostiging weer afslagen zullen gaan toepassen op de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Daarop kunnen wij nog geen antwoord geven. Dit wordt pas duidelijk op het moment dat de zorgverzekeraars hun contracten zullen aanbieden. Dat gebeurt meestal in de maanden augustus/september.

De LVVP geeft al langere tijd zowel bij zorgverzekeraars als bij de NZa aan dat een afslag in het nieuwe zorgprestatiemodel niet gepast en niet juist is. In het nieuwe zorgprestatiemodel wordt namelijk gewerkt met settingen. De setting ‘vrijgevestigd’ betekent feitelijk al dat er een afslag wordt gedaan in de tarieven ten opzichte van de instellingen. Indien zorgverzekeraars hier nog een afslag overheen gaan doen, zal de situatie voor vrijgevestigden nijpend worden. De LVVP heeft dit neergelegd bij Zorgverzekeraars Nederland.

De nieuwe bekostiging is onder andere bedoeld om de geleverde zorg en de facturen voor patiënten inzichtelijker te maken en de administratieve lasten te verlagen. En niet om te bezuinigen op de ggz!

Ook interessant

Oproep: stuur uw ingevulde simulaties in!

De tool helpt u om de te verwachten impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk in te schatten

Lees meer