Omzetplafonds vaak nu al bereikt

Omzetplafonds vaak nu al bereikt

02-06-2022 Print

De LVVP krijgt meldingen vanuit de leden dat een aantal van hen hun omzetplafond al heeft bereikt. Dit leidt soms tot grote problemen. We roepen leden die hiermee te maken hebben op om ons te melden bij welke zorgverzekeraar dit het geval is, wat de hoogte is van de overschrijding en wat volgens u de oorzaak is.

Overstappers leiden onverwacht tot hogere omzet
Als patiënten overstappen naar een andere zorgverzekeraar, leidt dit tot een – onverwachte – stijging van de omzet voor die verzekeraar. Vóór 2022 speelde dit probleem niet; de kosten voor de behandeling kwamen tot dan toe altijd ten laste van de polis in het startjaar van de behandeling. Dit is echter veranderd: vanaf 1 januari 2022 komen de kosten voor de behandeling ten laste van het kalenderjaar waarin de prestaties worden geleverd.

Als bijvoorbeeld zes bestaande patiënten per 1 januari 2022 zijn overgestapt naar een andere verzekeraar (alle zes naar dezelfde), dan komt het budget hiervoor onverwachts bovenop de verwachte omzet voor die verzekeraar. Het reeds eerder afgesproken omzetplafond is op die verwachte omzet gebaseerd. En daarmee wordt dat omzetplafond soms direct al overschreden. Als een zorgverzekeraar vervolgens aangeeft dat er geen extra budget is, maar wel een verplichting om door te behandelen, dan leidt dat voor onze leden tot grote problemen en maakt dit hen kwetsbaar. Bovendien keert dit risico vanaf nu elk jaar terug.

Deel uw ervaring
In de gesprekken die wij momenteel met de zorgverzekeraars voeren over het inkoopbeleid, nemen we ook de vroege en soms forse overschrijdingen van de omzetplafonds mee. Uw signalen zijn hierbij zeer bruikbaar. Per mail kunt u aan ons melden of uw omzetplafond al is overschreden. Geef in uw bericht het volgende aan:

  • de betreffende zorgverzekeraar
  • uw BIG-beroep (gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog)
  • het echelon (gb-ggz of g-ggz)
  • de hoogte van de overschrijding
  • het aantal patiënten dat het betreft
  • de oorzaak van de budgetoverschrijding (NB: als u zelf in 2022 te veel patiënten voor een verzekeraar heeft aangenomen, dan is dat uiteraard uw eigen keuze en verantwoordelijkheid)
  • uw toestemming voor het niet geanonimiseerd gebruiken van deze informatie in de gesprekken die wij met zorgverzekeraars voeren

 

Graag horen we uw geluiden over wat er precies aan de hand is, zodat we dit kunnen inbrengen in onze overleggen. Stuur uw reactie naar bureau@lvvp.info. Wij kunnen u helaas niet één-op-één een reactie of een terugkoppeling geven. Wel monitoren we bij de zorgverzekeraars of de problemen worden opgepakt en hoe ze worden opgelost. Blijf daarnaast ook vooral zelf uw problemen melden bij de betreffende zorgverzekeraars!

Ook interessant

Deel uw ervaring met leefstijl en somatische screening

U kunt tot 26 juni de online enquête invullen.

Lees meer

Declaratieproblemen rijzen de pan uit!

De LVVP is hierover in gesprek met zorgverzekeraars en het programma zorgprestatiemodel.

Lees meer