Online lunchoverleggen als opmaat voor meer samenwerking in de regio

Online lunchoverleggen als opmaat voor meer samenwerking in de regio

14-09-2023 Print

Binnenkort ook een online lunchoverleg in uw regio? Op verzoek kan de LVVP een online lunchoverleg in uw regio organiseren. Deze lunchoverleggen zijn bedoeld om elkaar, als vrijgevestigden werkend in dezelfde regio, (beter) te leren kennen. Daarnaast zijn ze bedoeld als opmaat naar meer onderlinge samenwerking en afstemming. Op 4 oktober aanstaande is er een lunchoverleg in Drenthe en op 7 november komen we digitaal bijeen in Amsterdam.

De regio is aan zet
Enigerlei vorm van samenwerking is nodig om als vrijgevestigden te kunnen meepraten en meedoen aan regionale overlegtafels. Hier worden allerlei maatregelen bedacht om uitvoering te geven aan het integraal zorgakkoord (IZA) en om de wachttijden in de ggz te verminderen. Denk aan het transfereren van patiënten tussen ggz-aanbieders, het voeren van verkennende gesprekken met patiënten, centrale triage en doorverwijzing van patiënten, et cetera.

Het is belangrijk dat u zich als vrijgevestigden regionaal op de kaart zet! Anders loopt u de kans dat anderen over u en uw patiënten gaan besluiten…

Leer vrijgevestigden in uw regio kennen
Om de eerste aanzet hiertoe te geven, organiseert de LVVP op verzoek een online lunchoverleg in uw regio. Deze lunchoverleggen zijn bedoeld om elkaar, als vrijgevestigden werkend in dezelfde regio, (beter) te leren kennen. Daarnaast zijn ze bedoeld als opmaat naar meer onderlinge samenwerking en afstemming.

In Groningen heeft de eerste online lunchoverleg plaatsgevonden; er waren veel deelnemers! Op 4 oktober aanstaande volgt een lunchoverleg in Drenthe en op 7 november komen we digitaal bijeen in Amsterdam.

Vraag ook een online lunchoverleg aan
Wilt u dat wij in uw regio ook een online lunchoverleg organiseren om uw collega’s te ontmoeten en een ‘plan de campagne’ te maken? Stuur dan een verzoek naar regio@lvvp.info. Dan nemen wij contact met u op. Er zijn geen kosten verbonden aan deze lunchbijeenkomst.

Ook interessant

LVVP werkt aan het contractenoverzicht 2024

De LVVP mag u enkel informeren over contracteisen. Wij mogen geen advies geven.

Lees meer