ONVZ deelt onze mening over plicht zorgaanbieder om patiënt te informeren

ONVZ deelt onze mening over plicht zorgaanbieder om patiënt te informeren

19-10-2023 Print

In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat veel leden ons benaderd hebben over de brief  die ONVZ heeft gestuurd naar ongecontracteerde zorgaanbieders in de ggz. In die brief geeft ONVZ aan dat bij meer dan 35 consulten er een machtiging, ofwel toestemming, moet worden gevraagd. Wij vinden het buitengewoon jammer dat ONVZ ervoor kiest om op deze wijze de administratieve lasten voor ongecontracteerd werkenden te verhogen. Bovendien geeft ONVZ in de brief een onjuiste uitleg over de Wmg én onvoldoende informatie over zelfbetaling door patiënten. We hebben ONVZ hiermee geconfronteerd en hebben uiteindelijk de volgende reactie ontvangen.

Hieronder leest u de reactie van ONVZ:

“Begin september heeft ONVZ een brief verzonden naar niet-gecontracteerde GGZ aanbieders waarvan wij de afgelopen twee jaar declaraties hebben ontvangen. Dit hebben wij gedaan om deze niet-gecontracteerde GGZ instellingen [hiermee doelt ONVZ ook op vrijgevestigden, red.] te informeren over onze toestemmingsvereisten die sinds 1 januari 2022 van kracht zijn en waar we onze verzekerden uitdrukkelijk op hebben gewezen.

Toch merken wij dat zowel verzekerden als zorgaanbieders niet altijd op de hoogte zijn van onze Algemene Regels en Vergoedingen. Voor zorgverleners en onze verzekerden zijn deze vereisten te vinden in onze Algemene Regels en Vergoedingen en op onze website. Tevens verstrekken wij deze informatie ook per mail aan verzekerden en delen wij deze informatie via ons ServiceCenter.

In onze brief verwijzen wij naar de Wet marktordening gezondheidszorg om te verduidelijken dat zorgaanbieders verplicht zijn om verzekerden goed te informeren over of de behandeling door de verzekeraar wordt vergoed. Wij zijn het met u [de LVVP, red.] eens dat “als de patiënt over de risico’s van zelf betalen is geïnformeerd en heeft besloten toch met de behandeling te starten (waarmee hij dat risico feitelijk aanvaardt)” dat dat in principe volgens de wet voldoende is.

Overigens sluiten wij ons ook aan bij het volgende antwoord in uw reactie: “Gelet op de brief van ONVZ is het informeren dat een machtiging is vereist voor vergoeding m.i. wel aangewezen en een zorgaanbieder kan ook weten of een machtiging is verleend (doordat hij deze namens de patiënt heeft aangevraagd en gekregen of als de patiënt hem bevestigt dat hij deze zelf heeft verkregen). Vergoeding van de nota’s kan dan alleen als de patiënt goed was geïnformeerd over het ontbreken van de machtiging en de gevolgen daarvan (nl. zelf de kosten betalen) en het niet tijdig verkrijgen van de machtiging niet aan de zorgaanbieder valt te verwijten.”

Doorgaans is het voor een zorgaanbieder altijd mogelijk om tijdig een machtiging te verkrijgen. In de meer spoedeisende gevallen kunnen wij ook op korte termijn, of in uitzonderingsgevallen na eerste behandeling beoordelen. Zo is ook op onze website te lezen dat wanneer er tegen verwachting in verlening nodig is, toestemming ook tijdens het traject kan worden aangevraagd. Tevens hebben wij contracten met nagenoeg alle instellingen die spoedzorg leveren.”

Met deze reactie heeft ONVZ enige nuancering aangebracht in het laten betalen van de nota’s door de patiënt zelf als er geen machtiging wordt aangevraagd of afgegeven; dit is dus wel mogelijk, mits de patiënt hier vooraf goed over is geïnformeerd.

Feit blijft dat de LVVP niet blij is met de machtiging an sich. Desondanks zijn we wel blij met deze verduidelijking.

Ook interessant

Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst

'Ik heb besloten eerder met pensioen te gaan.' Citaat uit het rapport van een anonieme psychotherapeut.

Lees meer

Contract Zorg en Zekerheid 2024: terug naar minuten bijhouden?!

Het contract 2024 van Zorg en Zekerheid voor vrijgevestigden bevat een onaangekondigde clausule.

Lees meer