ONVZ stuurt brief aan ongecontracteerden over machtiging bij meer dan 35 consulten

ONVZ stuurt brief aan ongecontracteerden over machtiging bij meer dan 35 consulten

05-10-2023 Print

De afgelopen weken hebben veel leden ons benaderd over een brief die ONVZ heeft gestuurd naar ongecontracteerde zorgaanbieders in de ggz. In de brief geeft ONVZ aan dat bij meer dan 35 consulten er een machtiging, ofwel toestemming, moet worden gevraagd. Wij vinden het buitengewoon jammer dat ONVZ ervoor kiest om op deze wijze de administratieve lasten voor ongecontracteerd werkenden te verhogen. Bovendien geeft ONVZ in de brief een onjuiste uitleg over de Wmg én onvoldoende informatie over zelfbetaling door patiënten.

Gratis werken?
In de brief stelt ONVZ onder andere dat nota’s die vanwege het ontbreken van een machtiging afgewezen worden, niet op hun verzekerden kunnen worden verhaald. Behandelaren kunnen vanwege de zorgplicht de behandeling echter niet afbreken; de nota’s voor deze verleende zorg kunnen zij dus nergens declareren! Gratis werken dus.

Plicht van de zorgaanbieder?
Ook geeft ONVZ aan dat het aan de zorgaanbieder is om de machtiging aan te vragen en alle bijbehorende informatie en documentatie aan te leveren. In het kader van het beroepsgeheim hebben veel van onze leden hier begrijpelijkerwijs vraagtekens bij.

Te kort door de bocht
We hebben de brief van ONVZ voorgelegd aan een deskundig jurist gezondheidsrecht. De stelling van ONVZ dat afgewezen nota’s vanwege het ontbreken van toestemming (van ONVZ) niet op hun verzekerden kunnen worden verhaald, ‘zoals volgt uit de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)’, is volgens de jurist te kort door de bocht. De Wmg vereist namelijk niet dat de patiënt voorafgaand toestemming moet hebben gegeven voor een eventuele (volledige) eigen betaling van de behandeling: het woord ‘toestemming’ staat niet in artikel 38 Wmg. Als de patiënt over de risico’s van zelf betalen is geïnformeerd en heeft besloten toch met de behandeling te starten (waarmee hij dat risico feitelijk aanvaardt) is dat voldoende voor een eventuele (volledige) eigen betaling van de behandeling.

Geen verplichting
Daarnaast geeft de jurist aan dat het formeel aan de patiënt is om aan de eisen te voldoen voor het aanvragen van de machtiging. Er is dus geen verplichting voor zorgaanbieders om deze gegevens rechtstreeks aan te leveren. ONVZ kan dit dus niet zomaar bij de zorgaanbieders neerleggen. Daar tegenover staat dat veel zorgaanbieders hier de patiënt wel bij willen ondersteunen; dit om te voorkomen dat a) de patiënt het niet goed doet en/of b) de patiënt naar een andere aanbieder gaat die hem wel kan ontzorgen.

Nog geen reactie van ONVZ
Ruim twee weken geleden hebben we zorgverzekeraar ONVZ gevraagd opheldering te geven over de brief, zowel naar de zorgaanbieders als naar het LVVP-bureau. Helaas hebben we nog geen reactie van ONVZ ontvangen. Ook hebben we bij de zorgverzekeraar aangegeven dat veel van hun verzekerden niet op de hoogte zijn van deze machtigingseis. Het is dus zaak dat ONVZ haar verzekerden beter gaat informeren.

Informeer uw patiënten
Voor alle behandelingen geldt dat u uw patiënten goed informeert over de kosten van de behandeling. Wanneer u ongecontracteerd werkt, weegt dit nog zwaarder, omdat de patiënt dan vaak een deel van de behandeling zelf betaalt. Kijk bij aanvang van het behandeltraject op www.eiswijzer.nl voor de polisvoorwaarden en vergoedingen van deze specifieke behandeling/patiënt.

Ook interessant

Contract Zorg en Zekerheid 2024: terug naar minuten bijhouden?!

Het contract 2024 van Zorg en Zekerheid voor vrijgevestigden bevat een onaangekondigde clausule.

Lees meer

LVVP publiceert eerste versie contractenoverzicht 2024

Het overzicht bevat de contracten van vijf zorgverzekeraars: DSW, Menzis, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis.

Lees meer