Oproep: stuur uw ingevulde simulaties in!

Oproep: stuur uw ingevulde simulaties in!

08-07-2021 Print

De LVVP heeft speciaal voor de leden een simulatietool inclusief tarievenlijst ontwikkeld. De tool helpt u om de te verwachten impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk in te schatten. Stuur uw ingevulde tool in naar de LVVP! Dat stelt ons in staat om het gesprek te voeren over de impact, tariefafslagen door verzekeraars en een mogelijke transitieprestatie. Met name psychotherapeuten roepen we op om de ingevulde tools aan te leveren. Leden met dit beroep melden ons dat zij een negatieve impact verwachten. Maar zonder feiten kunnen we dit niet onderbouwen. Eerst tellen, dan vertellen aan zorgverzekeraars en de NZa.

Zoals u verderop in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de tool inmiddels aangevuld met de tarieven van psychiaters in setting 1. U vindt de simulatietool op Mijn LVVP. In een webinar leggen we uit hoe het invullen van de tool werkt.

U hoeft geen simulaties aan te leveren bij zorgverzekeraars
Leden melden ons dat zorgverzekeraar VGZ hen vraagt om de resultaten van de simulaties aan te leveren. Dat is onjuist: instellingen moeten wel verplicht simuleren en aanleveren, maar dat geldt niet voor vrijgevestigden. U bent als vrijgevestigde dus niet verplicht te simuleren, niet voor de NZa en niet voor de verzekeraars. Er is ook geen verplicht format voor vrijgevestigden om te simuleren. Als u wilt simuleren, gebruikt u gewoon onze eigen LVVP-simulatietool. Simuleren doet u voor uzelf en voor ons, om ons een beeld te geven van de financiële gevolgen zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn aan de landelijke tafels en in de gesprekken die wij voeren met zorgverzekeraars.

Ook interessant

Intercollegiaal overleg voor vrijgevestigden vergoed dankzij LVVP

Wat houdt deze prestatie in en wanneer kunt u deze declareren?

Lees meer

NZa trekt definitieve tariefbeschikking zorgprestatiemodel in

De LVVP constateert dat het proces van de totstandkoming van de tarieven niet transparant is verlopen.

Lees meer