PrivacyApp Jeugd voor jeugdhulpverleners

PrivacyApp Jeugd voor jeugdhulpverleners

29-01-2018 Print

De PrivacyApp bevatte tot nu toe alleen informatie voor de jongeren zelf. In deze nieuwe versie zitten nu ook informatieflows voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, de jeugdarts of -psychiater, voogd of jeugdreclasseerder, gemeente of wijkteam.  

 

In de app vinden jeugdhulpverleners antwoord op vragen als: ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag?’ en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’ Verder bevat de app:

 

  • Stappenplannen voor het maken van afwegingen, bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming.
  • Uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.
  • Informatie over het doen van meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of in de Verwijsindex Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen.
     

Wie zijn erbij betrokken?

De PrivacyApp Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Dit is een coalitie van VNG, branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De app kwam tot stand met financiële bijdragen van VWS, VenJ en BZK.

 

 

 

 

Ook interessant

Kamermotie: haal zorgverleners terug in de jeugd-ggz

Kamerlid Kooiman constateert in haar motie van 6 februari jl.datvolgens de LVVP veel vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten de jeugd-ggz hebben ...

Lees meer

Zuivere restitutiepolissen 2018 op Eiswijzer

Eiswijzer biedt vanaf nu een compleet overzicht van alle verzekeringen en de bijbehorende restitutievergoedingen. Eiswijzer maakte ook een overzicht van ...

Lees meer