Problemen met declareren onderlinge dienstverlening

Problemen met declareren onderlinge dienstverlening

24-11-2022 Print

We hebben verschillende signalen ontvangen dat het declareren van onderlinge dienstverlening nog niet goed gaat. Daarnaast hebben we begrepen dat zorgverzekeraars en softwareleveranciers niet (altijd) goed weten hoe dit gedeclareerd dient te worden. De LVVP heeft dit declaratieprobleem bij het programma-overleg zorgprestatiemodel, verschillende zorgverzekeraars, bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en bij softwareleveranciers aangekaart.

Wanneer een zorgaanbieder een andere zorgaanbieder vraagt om een deel van de zorg van een patiënt uit te voeren (er is sprake van een opdrachtrelatie), spreken we van ‘onderlinge dienstverlening’.

Als er sprake is van onderlinge dienstverlening, dan dient de medebehandelaar NIET te worden opgenomen in Vektis bij de praktijk die de medebehandelaar ‘inhuurt’. Wel dient de regiebehandelaar die gebruik maakt van de diensten van de medebehandelaar dit op te nemen in zijn/haar kwaliteitsstatuut bij het onderdeel ‘Professioneel netwerk’.

Alleen als iemand (die in het bezit is van een persoonlijke agb-code) ‘in dienst’ komt bij de praktijk, dan dient hij/zij te worden bijgeschreven in Vektis bij de praktijk. Hierbij kan er worden gekozen of iemand in loondienst of als zzp’er ‘in dienst’ komt. Meer informatie hierover kunt u nalezen op de website van Vektis.

Door controles bij de zorgverzekeraars worden nu declaraties van onderlinge dienstverlening onterecht afgekeurd. ZN zegt hierover het volgende:

“Verzekeraars zijn het eens dat er, in geval van onderlinge dienstverlening, geen rechtsgrond is voor de controle. In de uitvoering hebben sommige verzekeraars echter nogal wat problemen om deze controles uit te zetten. De meesten waarvoor dit een probleem is, hebben nog geen daadwerkelijke problemen gevonden. Degene waarvoor dit wel geldt (asr en DSW) hanteren momenteel een “piepsysteem”.

We gaan komende weken verder in gesprek, omdat dit probleem ook niet per se GGZ-specifiek is (geldt voor meer sectoren). Maar dat overstijgende gesprek zal wel wat tijd overheen gaan.”

ZN geeft hier aan dat er een generiek controlemechanisme is ingeregeld voor de ggz; dit controlemechanisme is echter niet voor de ggz van toepassing maar wel voor andere zorgsectoren, zoals ziekenhuiszorg. Vanwege het generieke karakter kan het controlemechanisme niet zomaar uitgezet worden. Gevolg is echter dat door deze controle bovenstaande situaties naar boven komen en worden afgewezen, terwijl dat niet terecht is.

Loopt u tegen dit probleem aan, dan wordt een ‘piepsysteem’ gehanteerd: moet u dus ‘piepen’ ofwel een signaal afgeven. Meld dit dan bij de betreffende zorgverzekeraar en stuur een cc naar Tineke Ruijl van de LVVP (t.ruijl@lvvp.info); neem in ieder geval in uw bericht op wat de afwijzing is en welke verzekeraar het betreft. De LVVP zal dit nauwgezet blijven volgen.

Ook interessant

Uiterste datum aanleveren wachttijden opgeschoven naar 30 november 2022

Meer informatie over het aanleveren van de wachttijden vindt u in de informatiekaart van de NZa.

Lees meer

VGZ volgt beleid Ohra bij vergoeding ggz door ongecontracteerde zorgaanbieders

De LVVP krijgt veel vragen van verontruste leden over het bericht van VGZ dat zij de zuivere restitutiepolis p

Lees meer