Regeling continuïteitsbijdrage ggz-aanbieders bekend

Regeling continuïteitsbijdrage ggz-aanbieders bekend

28-05-2020 Print

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vandaag, op aandringen van de LVVP en vanwege de trajectbekostiging, een aangepaste regeling continuïteitsbijdrage opgesteld voor ggz-aanbieders met een omzet onder de tien miljoen euro. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 en loopt tot en met 30 juni 2020. De vergoeding bedraagt 85%; voor inhaalzorg geldt een aangepaste vergoeding van 45%. Heeft u personeel? Kijk dan goed welke regeling voor u het beste uitpakt: deze regeling continuïteitsbijdrage van ZN of de NOW-regeling van de Rijksoverheid. Vooral als u ongecontracteerd werkt. Let op: de deadline voor het aanvragen van de NOW-regeling is 5 juni 2020.

Welke regeling is voor u het gunstigst?
Om te bepalen welke regeling voor u het meest gunstig uitpakt, is van belang of u:

  • al dan niet gecontracteerd werkt;
  • al dan niet personeel in dienst heeft.

 

Heeft u geen contracten en heeft u wel personeel in dienst? Dan kan het zijn dat de NOW-regeling voor u gunstiger uitpakt. Dit is echter van uw persoonlijke situatie afhankelijk en daarover kan de LVVP u niet adviseren.

Personeel (én ongecontracteerd)? Check dan ook de NOW-regeling (deadline 5 juni 2020)
Heeft u personeel in dienst dat u moet doorbetalen, maar is er door corona een omzetdaling van minimaal 20% en daardoor te weinig werk voor uw personeel? Dan kunt u bij de Rijksoverheid een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt gedurende de maanden maart tot en met 31 mei 2020. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom gedurende drie maanden. Het UWV beoordeelt de aanvragen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opengesteld vanaf 6 maart 2020. De NOW-regeling is aan te vragen tot en met 5 juni 2020.

NB: Heeft u de NOW-regeling al aangevraagd? Dan kunt u deze aanvraag indien nodig ook weer intrekken. Zelfs als u al een toekenning heeft, is dit mogelijk. In dat geval tekent u bezwaar aan.

NB: Er komt een verlenging van de NOW-regeling (de NOW 2.0). Deze geldt voor de maanden juni, juli en augustus 2020 en daarvoor moet opnieuw een aanvraag worden ingediend (vanaf 6 juli 2020). Om voor de NOW-regeling voor maart tot en met mei 2020 in aanmerking te komen, moet u de aanvraag dus uiterlijk 5 juni 2020 indienen.

Waarom een aangepaste regeling voor de ggz?
De oorspronkelijke regeling continuïteitsbijdrage, die voor andere zorgsoorten geldt, is gebaseerd op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt echter gewerkt met dbc’s (in de gespecialiseerde ggz) en producten (in de generalistische basis-ggz) die een lange doorlooptijd (maximaal 12 maanden) kennen. Als de huidige continuïteitsbijdrage-regeling op hen van toepassing zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars willen dat voorkomen. Voor de ggz is daarom een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage uitgewerkt, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Ook interessant

Continuïteitsbijdrage aan te vragen vanaf 23 juni 2020

Voor ggz-aanbieders met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro is nu een aangepaste regeling, die rekening h

Lees meer

Actueel coronanieuws op een rij

De ledenpagina’s met coronaberichtgeving zijn openbaar toegankelijk.

Lees meer