Reminder: LVVP-enquête voor leden over samenwerking in uw regio

Reminder: LVVP-enquête voor leden over samenwerking in uw regio

11-01-2023 Print

Regionale samenwerking komt steeds vaker voor in beleidsstukken van VWS, aanbestedingstrajecten van gemeenten en aan de overlegtafels over wachtlijsten van zorgverzekeraars en grote ggz-instellingen. De nadruk op enige vorm van regionale organisatie zien wij steeds meer toenemen, zo ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zie ook het artikel in de nieuwsbrief van 20 december 2022.

Daarom wil de LVVP graag zowel bestaande regionale groepen alsook nog op te richten regionale samenwerkingsverbanden faciliteren. U kunt ons hierbij helpen door de enquête in te vullen.

De vragenlijst gaat over samenwerkingsinitiatieven rondom wachtlijstbemiddeling, domeinoverstijgend werken, verwijzing et cetera. We doelen hier dus op hoe de zorg in uw regio is georganiseerd oftewel beleidsmatige samenwerking. We doelen niet op inhoudelijke samenwerking (dus het gaat hier niet om intervisie, professionele netwerken of lerende netwerken).

U vindt de link naar de enquête op Mijn LVVP. Wilt u de enquête zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 22 januari 2023, invullen? Alvast veel dank voor uw medewerking!

Ook interessant

16 februari 2023: gratis webinar over de Wtza-jaarverantwoording

Het webinar wordt gegeven door de NZa en AAG. Deelname is gratis.

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op woensdagmiddag 14 december jl. het het volgende bericht gepublice

Lees meer