Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

21-11-2023 Print

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief dd. 16 november jl. heeft Eiswijzer alle polissen, eisen en vergoedingen voor 2024 geïnventariseerd. Deze worden binnenkort op de website www.eiswijzer.nl gepubliceerd. Voor LVVP-leden hebben wij afspraken gemaakt over gratis toegang tot de website.

Eiswijzer publiceert ook jaarlijks een overzicht met de restitutiepolissen voor het nieuwe kalenderjaar. Welke zuivere restitutiepolissen in 2024 beschikbaar zijn én welke beperkende voorwaarden gelden, kunt u nalezen op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Ook interessant

De nieuwe beroepenstructuur wordt een jaar later ingevoerd

De nieuwe geplande invoeringsdatum is 1 januari 2026.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer