Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) verstevigen onderlinge samenwerking

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) verstevigen onderlinge samenwerking

06-06-2023 Print

Op woensdag 31 mei 2023 zette de LVVP als een van de elf beroepsverenigingen waarbij professionals zijn aangesloten die werkzaam zijn in de zorg en/of hulp voor jeugdigen, haar handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Ook werd een nieuw, gezamenlijk logo gepresenteerd. Daarmee is een feestelijk moment gemarkeerd waarop deze beroepsverenigingen hebben besloten nog intensiever samen te gaan werken op het terrein van kind en jeugd.

Het samenwerken als beroepsverenigingen is waardevol voor het jeugdveld in brede zin, van preventie en lichte ondersteuning tot specialistische hulp en in verbinding met verschillende domeinen zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs en de ggz. De elf beroepsverenigingen werken al langer samen onder de vlag van Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ). Eerst specifiek binnen het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ en daarna als één van vijf partners in de beleidsvormende ‘vijfhoek’ van de Hervormingsagenda Jeugd.

In de toekomst zal het samenwerkingsverband van beroepsverenigingen gezamenlijk blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke opgaven en thema’s, waaronder ook die van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 die nu ter consultatie bij de achterban voor ligt. De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen. We hebben daar als SBJ hard aan gewerkt en het is een agenda geworden waarin er mét professionals wordt gesproken, in plaats van óver. Daar nemen we graag ook de komende jaren verantwoordelijkheid voor.

Ook interessant

‘Ik gun het al mijn collega’s om visiteur te worden!’

Lees het interview met Anneke Bär en meld u aan als LVVP-visiteur!

Lees meer

LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2024 gereed

Check vooral ook de aanmeldprocedures en deadlines die de verschillende zorgverzekeraars hanteren.

Lees meer