Save the date: LVVP-congres op vrijdag 4 oktober 2024

Save the date: LVVP-congres op vrijdag 4 oktober 2024

16-01-2024 Print

In het najaar organiseren we weer een LVVP-congres! Wij verheugen ons er enorm op en hopen u in groten getale te ontmoeten! Het thema van het LVVP-congres is ‘Er zijn (geen) grenzen!’ Blokkeer 4 oktober 2024 alvast in uw agenda en lees daarna snel verder.

Er zijn (geen) grenzen!
Het congresthema luidt ‘Er zijn (geen) grenzen!’ We leven in een tijd van onbegrensde mogelijkheden: the sky is the limit! De wereld is een dorp geworden en we exploreren het leven op andere planeten. En even gechargeerd: we consumeren, stellen het ik en onze eigen vrijheid centraal en vinden dat we overal recht op hebben. Tegelijkertijd lopen we tegen grenzen aan. Grenzen aan de groei: denk aan het klimaat, aan fossiele brandstoffen, maar ook aan de zorg. En grenzen aan de eigen vrijheid van individuen. Grenzen aan onze deskundigheid en mogelijkheden als ggz-professional. Waartoe leidt de drang naar groei en autonomie en hoe verhoudt zich dit tot de vrijheid van de ander? En hoe vertaalt dit zich in de spreekkamer?

Nieuwe locatie
We kiezen voor de nieuwe, centraal gelegen locatie: NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Medio 2022 werd dit congrescentrum volledig verwoest door een uitslaande brand. Maar het centrum toont zijn veerkracht en herrijst dit jaar uit de as! De locatie is centraal gelegen en ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Goed om te weten: we kiezen bewust voor een congres in fysieke vorm. Het congres wordt dus niet online/hybride georganiseerd.

Houd onze berichtgeving in de gaten voor de hoofdsprekers en de vroegboekkorting!

Ook interessant

Check of u de actuele tarievenlijst gebruikt en voorkom afwijzing van uw declaraties

e NZa heeft echter op 7 november 2023 een nieuwe tarievenlijst gepubliceerd. Dit is de geldende tarievenlijst.

Lees meer