Simulaties vrijgevestigde psychotherapeuten laten stabiel negatief beeld zien

Simulaties vrijgevestigde psychotherapeuten laten stabiel negatief beeld zien

12-08-2021 Print

De LVVP heeft voor haar leden een gratis simulatietool ontwikkeld waarmee ze een inschatting kunnen maken van de impact voor hun eigen praktijk. Een aantal leden heeft hun ingevulde simulatie met ons gedeeld. Alleen voor de psychotherapeut kunnen we nu een voorzichtige conclusie trekken: het beeld is stabiel negatief. Hoe meer simulaties we ontvangen, hoe duidelijker het beeld wordt en hoe beter we uw belang kunnen behartigen. Ingevulde simulaties zijn nog steeds welkom!

Als we naar alle beroepen samen kijken, gaat het beeld van de simulaties nog alle kanten op. Hoewel al 63 leden hun simulatie met ons hebben gedeeld, is dat nog te weinig om duidelijke tendensen waar te nemen c.q. conclusies te trekken.

Psychotherapeuten: structureel negatief beeld
Van psychotherapeuten hebben we echter wat meer data ontvangen. Voor deze beroepsgroep zien we een wat stabieler negatief beeld: de psychotherapeuten komen gemiddeld op een 6% lagere omzet uit. En dat terwijl gesimuleerd wordt met het 100% NZa-tarief. De vaste kosten van de praktijk zoals huur en dergelijke lopen wel gewoon door, die stijgen vaak met de inflatie. Het inkomen van psychotherapeuten daalt daardoor percentueel meer dan de omzet.

In deze omzetdaling zijn de afslagen die zorgverzekeraars op vrijgevestigde praktijken in de ggz mogelijk kunnen toepassen (in 2021 gemiddeld 15%) nog niet meegenomen. Als zorgverzekeraars in 2022 deze kortingen toepassen, kan het inkomen van psychotherapeuten in sommige gevallen wel met 30 tot 40% dalen!

In de tarievenlijsten zien we dat de psychotherapeut structureel lagere tarieven toebedeeld krijgt dan de klinisch psycholoog. Terwijl beide in de vrijgevestigde setting hetzelfde werk doen. Vanaf het begin heeft de LVVP gepleit voor een functionele bekostiging: wie hetzelfde doet, moet hetzelfde beloond worden. Echter, de psychotherapeut is een basisberoep (artikel 3 wet BIG) en de klinisch psycholoog is een specialisme (artikel 14 wet BIG). Met als gevolg dat de klinisch psycholoog hoger gewaardeerd wordt. Het is voor ons dan ook niet verwonderlijk dat de psychotherapeut een negatieve impact ziet van het zorgprestatiemodel op de omzet. Voor 2022 liggen de tarieven echter al vast. Wij volgen dit nauwlettend en hebben dit onderwerp al op de doorontwikkelagenda voor 2023 laten zetten.

Afslagen van zorgverzekeraars?
Een vraag die vaak door leden gesteld wordt, is of zorgverzekeraars net als in de huidige bekostiging weer afslagen zullen gaan toepassen op de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Daarop kunnen wij nog geen antwoord geven. Dit wordt pas duidelijk op het moment dat de zorgverzekeraars hun contracten zullen aanbieden. Dat gebeurt meestal in de maanden augustus/september.

De LVVP geeft al langere tijd zowel bij zorgverzekeraars als bij de NZa aan dat een afslag in het nieuwe zorgprestatiemodel niet gepast en niet juist is. In het nieuwe zorgprestatiemodel wordt namelijk gewerkt met settingen. De setting ‘vrijgevestigd’ betekent feitelijk al dat er een afslag wordt gedaan op de tarieven ten opzichte van de instellingen. Indien zorgverzekeraars hier nog een afslag overheen gaan doen, zal de situatie voor vrijgevestigden nijpend worden. De LVVP heeft dit neergelegd bij Zorgverzekeraars Nederland. In ieder geval blijkt voor het beroep psychotherapeut al dat een afslag zelfs desastreus zou zijn.

De nieuwe bekostiging is onder andere bedoeld om de geleverde zorg en de facturen voor patiënten inzichtelijker te maken en de administratieve lasten te verlagen. En niet om te bezuinigen op de ggz!

LVVP doet zelf onderzoek naar impact zorgprestatiemodel voor vrijgevestigden
De NZa wilde de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel voor vrijgevestigde praktijken niet onderzoeken. Daarom heeft de LVVP zelf een simulatietool ontwikkeld. Per patiënt zetten onze leden op een rij wat zij in een behandeltraject hebben gedaan: aantal consulten diagnostiek en behandeling, groepsconsulten, intercollegiaal overleg. Dit leidt tot een fictieve omzet in het zorgprestatiemodel op basis van de 100% NZa-tarieven voor 2022. Onze leden zetten daarnaast welk bedrag zij in 2019 voor dezelfde producten en/of dbc’s hebben gefactureerd. We verhogen dit bedrag met een percentage voor inflatie. Alle trajecten tellen we bij elkaar op en vergelijken vervolgens de uitkomsten van de omzet.

Simulatie insturen kan nog steeds!
Ook meedoen? U kunt als LVVP-lid uw simulatie nog indienen! Hoe meer gegevens we hebben, hoe beter we ons punt kunnen maken en uw belang kunnen behartigen. Stuur uw ingevulde simulatie naar bureau@lvvp.info.

Ook interessant

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau

Van 26 juli tot en met 26 augustus zijn we van ma-do tussen 10-13 uur telefonisch bereikbaar.

Lees meer

LVVP pleit voor uitsplitsing wachttijden per zorgverzekeraar

De wachttijden in de ggz worden maar niet korter. Toch zijn zorgverzekeraars niet bereid om de omzetplafonds t

Lees meer