Special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2020 voor leden

Special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2020 voor leden

06-05-2019 Print

De LVVP heeft de jaarlijkse special gepubliceerd over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional. Leden kunnen de special downloaden op Mijn LVVP. Het jaarlijkse overzicht met contractvoorwaarden wordt opgesteld zodra de zorgverzekeraars de contracten hebben gepubliceerd.

We hebben het inkoopbeleid van 2020 grondig bestudeerd en voorzien van commentaar. Met regelmaat voeren we gesprekken met alle zorgverzekeraars; zij zijn dus op de hoogte van de visie van de LVVP.

Special: lees de inleiding en de LVVP-commentaren
De zorginkoopspecial is een omvangrijk document, bestaande uit de volgende elementen.

  • In de inleiding staat beschreven welke tendensen zichtbaar worden in het zorginkoopbeleid 2020.
  • Vervolgens wordt per zorgverzekeraar een overzicht van het zorginkoopbeleid gegeven. Dit zijn (delen van de) letterlijke teksten van de betreffende zorgverzekeraar die van toepassing zijn voor vrijgevestigden.
  • Per zorgverzekeraar hebben we een commentaar geschreven. Deze teksten zijn terug te vinden in gekleurde kaders direct achter de letterlijke teksten uit het zorginkoopbeleid van de betreffende zorgverzekeraar.

We raden leden aan de teksten zorgvuldig te bestuderen. We adviseren om als eerste oriëntatie de inleiding te lezen en de LVVP-commentaren op het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars.

Houd rekening met aanmeldprocedures en deadlines
Het advies is om rekening te houden met de aanmeldprocedures en deadlines die de verschillende zorgverzekeraars hanteren. Menzis hanteert bijvoorbeeld voor nieuwe aanbieders 1 juni 2019 als sluitingsdatum. Hieronder vallen ook aanbieders die in 2019 niet bij Menzis gedeclareerd hebben. Aanmelden bij Menzis kan via het online contactformulier. Na 1 juni kunnen nieuwe aanbieders geen contract meer met Menzis sluiten voor 2020. Zo hanteert elke zorgverzekeraar zijn eigen termijnen en planning.

Ook interessant

Menzis gestart met terugbetalingen aan LVVP-leden

Vorige week ontvingen wij bericht van Menzis dat zij op dinsdag 23 april jl. de brieven over de eindafrekening

Lees meer

Stefan van der Stigchel hoofdspreker op LVVP-congres

Eerder berichtten we u al dat Malou van Hintum, Paul Blokhuis en Dirk de Wachter in diverse rollen op LVVP-con

Lees meer