Stuur uw ingevulde simulatietool in!

Stuur uw ingevulde simulatietool in!

15-07-2021 Print

Zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de tarieven (en daarmee de afslag) rond eind juli. Op dit moment zijn we in gesprek met zorgverzekeraars hierover, omdat wij zorgen hebben over de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg als de tarieven beneden de kostprijs komen te liggen. Zorgverzekeraars hebben wel oor voor onze zorgen, maar willen dat feitelijk onderbouwd zien. Daarvoor hebben we gegevens nodig: zonder feiten kunnen we dat gesprek niet voeren. We roepen daarom ál onze leden op om de LVVP-simulatietool in te vullen en bij de LVVP aan te leveren. We weten dat het een flinke klus is. Maar het belang is ook groot!

De LVVP-simulatietool (Mijn LVVP, alleen voor leden) helpt u om de te verwachten impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk in te schatten. Simuleren doet u voor uzelf, maar ook voor uw collega’s. Nu is hét moment om de simulatietool in te vullen en aan te leveren. Met name psychotherapeuten geven aan dat zij een negatieve impact zien en verwachten, dus hen zouden we met name willen vragen om de simulatietool in te vullen en aan te leveren aan de LVVP. De simulaties geven ons een beeld van de financiële gevolgen, zodat wij bij landelijke overleggen en in gesprekken met zorgverzekeraars over tarieven en mogelijke afslagen u nog beter van dienst kunnen zijn.

Daarom vragen we u dringend om op korte termijn de simulatietool in te vullen en aan te leveren bij de LVVP. En om zoveel mogelijk collega’s te mobiliseren om dat ook te doen. Dit is tevens een goede voorbereiding op ht werken met het zorgprestatiemodel in 2022. U vindt de simulatietool op Mijn LVVP. Behoefte aan uitleg? In een webinar leggen we uit hoe het invullen van de tool werkt.

Ook interessant

LVVP pleit voor uitsplitsing wachttijden per zorgverzekeraar

De wachttijden in de ggz worden maar niet korter. Toch zijn zorgverzekeraars niet bereid om de omzetplafonds t

Lees meer

Caresq verzekerden in behandeling? Vraag voor 1 augustus verhoging omzetplafond bij VGZ!

Heeft u uw omzetplafond bijna bereikt bij VGZ? En behandelt u Caresq verzekerden? Vraag dan voor 1 augustus

Lees meer