Terugblik ledenvergadering

Terugblik ledenvergadering

10-12-2020 Print

Op 25 november jl. vond de tweede algemene ledenvergadering van de LVVP plaats. Vanwege de coronacrisis werd de vergadering ook deze keer online georganiseerd. Maar liefst 155 leden keken vanuit huis mee en brachten hun stem uit op de voorgestelde besluiten. De presentatie en een uitgebreid verslag vindt u terug op Mijn LVVP.

Tijdens de online vergadering kwamen er veel vragen binnen over de nieuwe beroepenstructuur en het zorgprestatiemodel. Voor het zorgprestatiemodel verwijzen we u naar het artikel elders in deze nieuwsbrief.

Beroepenstructuur

Veel vragen over de beroepenstructuur gingen over de overgangsregelingen. Per deelgroep wordt nog bekeken welke overgangsregelingen nodig zijn en hoe die vormgegeven worden. De LVVP en ook de stuurgroep, waarin ook de LVVP zitting heeft, gaat hier niet over: dit is aan het ministerie van VWS en het college specialismen van gezondheidszorgpsychologen (CSGP) van de FGzPt. De stuurgroep heeft hierover wel een advies gegeven: overgangsregelingen moeten redelijk en billijk zijn, meegenomen moet worden welke registraties iemand al heeft en gestreefd wordt naar een voldoende ruime, maar wel beperkte termijn waarbinnen beide registraties naast elkaar kunnen bestaan.

Er is een lijst met veel gestelde vragen opgesteld (versie 2 d.d. 1 december 2020). Hierin zijn al veel antwoorden terug te vinden. Zodra er meer bekend wordt over de nieuwe beroepenstructuur en de overgangsregelingen, zullen we u hierover informeren via deze nieuwsbrief.

Ook interessant

Tweede Kamer: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

Op 8 december jl. heeft de Tweede Kamer een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet

Lees meer

Webinars zorgprestatiemodel gemist? Terugkijken vanaf nu mogelijk

In het eerste webinar is LVVP-directeur Judith Veenendaal tafelgast, in het tweede webinar komt Hans Kamsma, b

Lees meer