Toeslag psychodiagnostiek: wanneer kunt u deze nieuwe prestatie declareren?

Toeslag psychodiagnostiek: wanneer kunt u deze nieuwe prestatie declareren?

01-02-2024 Print

Met ingang van 1 januari 2024 is in het zorgprestatiemodel een nieuwe prestatiecode beschikbaar, namelijk toeslag psychodiagnostiek. We hebben hierover al enkele vragen ontvangen van onze leden. Wanneer kan deze prestatiecode worden ingezet en kunnen ook vrijgevestigden deze declareren?

Graag willen we u hier duidelijkheid over verschaffen. We hebben de NZa gevraagd mee te lezen met ons artikel.

De NZa schrijft in de beleidsregel prestaties en tarieven ggz & fz:

‘Deze toeslag is voor de extra directe en indirecte tijd voor het uitvoeren van psychodiagnostiek, zoals beschreven in de Definitie Psychodiagnostiek NIP en NVP 2023. Dit is een toeslag op het diagnostiekconsult vanaf 120 minuten en is niet beperkt naar setting of beroep.’

Op de website van het NIP staat het volgende over de definitie van psychodiagnostiek (scroll naar beneden naar de twee kaders):

‘Psychodiagnostiek is een zorginhoudelijk gedreven proces waarbij onderzoek plaatsvindt naar de aard en kwaliteit van cognitieve (dis)functies, psychopathologie, persoonsfactoren en omgevingsinvloeden ter verklaring van de problematiek. Dit is onderscheidend ten opzichte van classificerende diagnostiek volgens de DSM 5 welke zich richt op het identificeren en onderkennen van problemen op gedragsniveau (zie ook generieke module diagnostiek).

Bij psychodiagnostiek wordt, in contact en samenspraak met cliënt maar ook naasten, gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende gestandaardiseerde, betrouwbare en gevalideerde en klinisch relevante meetinstrumenten, methoden en technieken. De uitkomsten van een psychodiagnostisch onderzoek leiden tot een integratief rapport met antwoorden op de onderzoeksvragen en advies.

Zowel de aanvraag als de uitkomsten van het psychodiagnostisch onderzoek worden in het EPD vastgelegd. Het rapport is niet gestandaardiseerd, maar is afhankelijk van de vraagstelling. Psychodiagnostiek richt zich op cliënten bij wie sprake is van complexe, chronische, meervoudige en/of onbegrepen problematiek.

Psychodiagnostiek, door wie:
‘De aanvraag voor psychodiagnostiek wordt gedaan door een regiebehandelaar (conform LKS) na een direct contact tussen aanvrager en cliënt. Psychodiagnostiek kan alleen worden ingezet na beoordeling van de aanvraag door een BIG-geregistreerde psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog generalist.*

De uitvoer van het psychodiagnostisch onderzoek kan onder verantwoordelijkheid van bovengenoemde regiebehandelaren (deels) worden verricht door andere beroepsgroepen (zoals een psychodiagnostisch medewerker/ masterpsycholoog/ orthopedagoog). Hiervoor gelden de omschrijvingen conform de lijst consult registrerende beroepen zorgprestatiemodel.’

* Let op: in sectie II van het kwaliteitsstatuut (= setting 1 zpm) kan de orthopedagoog-generalist geen regiebehandelaar zijn.

De conclusie luidt: ook in setting 1 (vrijgevestigden, ambulant kwaliteitsstatuut sectie II) kan de toeslag psychodiagnostiek worden gefactureerd, mits voldaan wordt aan bovenstaande definitie van psychodiagnostiek én voldaan wordt aan bovenstaande informatie over de uitvoerende behandelaar.

De prestatiecode is TC0016: toeslag psychodiagnostiek, het tarief is €181,48 (prijspeil 2024). De toeslag valt onder de verzekerde zorg.

Ook interessant

LVVP-congres 4 oktober 2024: keynote sprekers bekend!

Als keynote sprekers zullen optreden prof. dr. Maartje Schoorl en Jurrien Hamer, filosoof en jurist.

Lees meer

Nieuws over uw regio: regioplannen geven richting aan (ggz-)zorg van de toekomst

Op uw eigen regiopagina vindt u een link naar het desbetreffende regioplan.

Lees meer