Tweede Kamer: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

Tweede Kamer: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

10-12-2020 Print

Op 8 december jl. heeft de Tweede Kamer een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet vraagt 45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar te stellen. De opleidingsplaatsen moeten nog in 2021 hun beslag krijgen. Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer steunden de motie.

Er is een tekort is aan opleidingsplaatsen voor gz-psychologen. Ook in de ouderenzorg neemt de vraag naar gz-psychologen toe. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen wordt daarom elk jaar opnieuw vér overtekend.

Structureel tekort

Vorig jaar werd het aantal opleidingsplaatsen op initiatief van de Tweede Kamer ook uitgebreid. Nu stuurt de Tweede Kamer dus opnieuw bij. Dat markeert dat sprake is van een structureler probleem: het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen matcht onvoldoende met de vraag naar gz-psychologen. De ramingen van het Capaciteitsorgaan, op basis waarvan de staatssecretaris het aantal opleidingsplaatsen vaststelt, blijken tot op heden steeds opnieuw onvoldoende aan te sluiten op de door de zorgaanbieders zelf jaarlijks vastgestelde behoefte.

Werken aan een structurele oplossing

In een brief aan de Tweede Kamer hadden negen organisaties- waaronder de LVVP – onlangs gevraagd om een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen. Maar naast opnieuw een incidentele uitbreiding is het zeer noodzakelijk een structurele, grootschaligere oplossing te creëren. De negen veldpartijen hebben het ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en TOP Opleidingsplaatsen daarom uitgenodigd voor een werkconferentie om de enorme kloof tussen het aantal opleidingsplaatsen en de vraag naar gz-psychologen structureel te dichten. Naar verwachting vindt de werkconferentie in januari 2021 plaats.

Ook interessant

UPDATE! Mondkapjesplicht vanaf 1 december 2020

Voor mensen met een beperking of (psychische) ziekte is er een uitzondering.

Lees meer